Latvijas Republikas vēstniecība Dānijas Karalistē

Latvijas vēstniecību konsuli nodarbojas ar Latvijas valstspiederīgo personu likumīgo interešu aizsardzību un VAR palīdzēt:

* izsniegt atgriešanās apliecību gadījumā, ja Jums nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments (par šo pakalpojumu tiek iekasēta samaksa);
* ja esat palicis bez naudas – palīdzēt sazināties ar radiniekiem vai draugiem, kas Jums varētu sniegt finansiālu palīdzību. Naudas līdzekļu pārsūtīšana notiek ar Western Union pārskaitījumu sistēmas palīdzību. Nepieciešamības gadījumā to var veikt ar Latvijas Ārlietu ministrijas starpniecību;
* ja noticis nelaimes gadījums - informēt par to tuviniekus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā minētā sakarā;
* sazināties un nepieciešamības gadījumā apmeklēt Latvijas iedzīvotājiem viņus ieslodzījuma vietās;
* sarežģītos gadījumos pārstāvēt Jūsu tiesības un likumīgās intereses, sazinoties ar vietējām institūcijām.

Tomēr konsuli NEVAR:

* sniegt Jums finansiālu palīdzību;
* palīdzēt Jums sameklēt apmešanās vietu vai sameklēt darbu;
* iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja esat izdarījis likumpārkāpumu;
* sniegt Jums juridisku konsultāciju;
* panākt Jums labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem;
* apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus;
* kārtot Jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizāciju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbību.

Latvijas Republikas vēstnieks Dānijas Karalistē ir arī nerezidējošais vēstnieks Horvātijas Republikā un Marokas Karalistē.

Vēstniecības darbinieki:
1) Gints Jegermanis, Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
2) Katrīne Ozoliņa, Trešā sekretāre, tālrunis: 45 39 276 000, katrine.ozolina@mfa.gov.lv
3) Late Vītoliņa, Vēstnieka sekretāre/ konsulārais palīgs (administratīvie un kultūras jautājumi), tālrunis: 45 39 276 000, late.vitolina@mfa.gov.lv
4) Gints Janums, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas padomnieks Latvijas Republikas vēstniecībā Dānijas Karalistē (ekonomiskie jautājumi), tālrunis: 45 39 276 009, gints.janums@liaa.gov.lv
5) Jānis Dreimanis, Militārais atašejs, Pulkvežleitinants (Rezidences vieta Rīga, LR Aizsardzības ministrija), tālrunis: 371 6 7335313, janis.dreimanis@mod.gov.lv
6) Kaspars Judzis, Mājas pārvaldnieks, tālrunis: 45 39 276 000, kaspars.judzis@mfa.gov.lv


Kontakti

45 39 276 000

http://www.am.gov.lv/lv/copenhagen/