Latvijas Institūts

Latvijas Institūts ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Ārlietu ministra pārraudzībā.

LI darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.

LI funkcijas:

* piedalās Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinē tās īstenošanu;

* rada valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai;

* organizē Latvijas tēla popularizēšanas pasākumus ārvalstīs un Latvijā.

LI uzdevumi:

* sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķā, ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tajā skaitā sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju, veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām, sniedz informāciju un konsultācijas par institūta kompetencē esošajiem jautājumiem;

* atbilstoši kompetencei īsteno nacionālus un starptautiskus projektus;

* atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

* veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.Kontakti

371 67503663

http://www.li.lv