Latvijas Biznesa klubs Vācijā

Mērķis: Savest kopā uzņēmējus no Latvijas, lai kopīgi veiksmīgāk strādātu Vācijas tirgū, palīdzētu cits citam, apmainīties ar pieredzi un uzturētu kontaktus ar tautiešiem.

Darbība: 

1) Stammtisch – kopīga sanākšana (vakariņas, u.c.) 1 reizi 2-3 mēnešos kluba biedriem Berlīnē, kuras ietvaros pārrunāt biedru biznesa jaunumus, ekonomiku attīstību Vācijā, Latvijā, Eiropā. LIAA sniedz informāciju par savām aktivitātēm, vēstniecība dalās savā redzējumā. Vieta ad hoc katram maksājot par sevi. Iespēju robežās pieaicināt interesantus viesus/runātājus.

2) Virtuālā daļa (www.biznesam.de) paredzēta informācijas sniegšanai par klubu, par tā biedriem, par biedru aktivitātēm (veiksmes stāstiem, attīstību, jaunumiem), par Latvijas biznesa klubiem citās valstīs. Tāpat šeit atrodas atvērts diskusiju forums uzņēmējiem, kas interesējas par ieiešanu Vācijas tirgū, lai apmainītos ar informāciju ar kluba biedriem, kā arī slēgts forums kluba biedru iekšējai diskusijai par saviem jautājumiem.


3) Show Room salonveikals – Baltijas Tūrisma centrāle piedāvā savās telpās (50m no Kurfurstendam Berlīnē) pirmajā stāvā ar izeju uz ielu izveidot salonveikalu. Nosacījumi un detaļas vēl precizējami, bet jārēķinās, ka šis būs Baltiešu projekts, ņemot vērā, ka centrāle pieder visām trijām Baltijas valstīm vienādās daļās.

Dalība: Šobrīd dalība biedriem ir bez maksas, jo izveide un sākotnējais koncepts nenes sev līdz izmaksas. Taču nākotnē dibinot oficiālu asociāciju būs arī dalības maksa.

Iestāšanās: Lai kļūtu par biedru nepieciešams reģistrēties www.biznesam.de ar savu lietotāju un informēt klubu, par savu vēlmi iesaistīties Latvijas biznesa klubā Vācijā, nosūtot iesniegumu brīvā formā uz info@biznesam.de. Iesniegumā lūdzam sniegt informāciju par uzņēmumu, tā darbības virzienu, apgrozījumu Vācijā un sasniedzamos mērķus, u.c. informāciju, kuru uzskatāt par svarīgu.

Pēc iesnieguma saņemšanas tiks norunāta iespēja tikties, lai pārrunātu konkrētākus jautājumus.


Kontakti

49 30 826 00 222

http://www.biznesam.de/