Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi
Latvijas Biznesa klubs Dānijā
Kolonnas virsraksts
Biedrība LBKLUB jeb Latvijas biznesa klubs Dānijā ir tīklošanās platforma, kuras mērķis ir pārstāvēt Latvijas valstspiederīgo uzņēmēju un dažādu nozaru profesionāļu intereses Dānijas sabiedrībā, veicinot to atpazīstamību un sadarbības iespējas gan savstarpēji, gan ar ārējiem partneriem.
Kolonnas virsraksts
Biedrība darbojas 2 galvenajos virzienos: 1) veicina to Latvijas diasporas uzņēmēju un profesionāļu, kas reģistrējuši savu darbību Dānijā, atpazīstamību un sadarbību; 2) sniedz informatīvu un konsultatīvu atbalstu diasporas topošajiem uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt darbību Dānijā.

Elementu skaits: 2

Kontakti

+45 27519913

Kartendaten
Kartendaten © 2019
KartendatenKartendaten © 2019
Kartendaten © 2019
Karte
Satellit