Latviešu valodas aģentūra

Latviešu valodas aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde.

Veicina latviešu valodas - Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Latviešu valodas aģentūra ir izveidota 2009.gada 1.jūlijā, reorganizējot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru.


Kontakti

371 67201680

http://www.valoda.lv