Latviešu sporta apvienība Kanādā

Latviešu sporta dzīves koordinēšanai Kanādā ir radīta Latviešu Sporta Apvienība Kanādā (saīsināti LSAK), kuras uzdevums un mērķi ir apzināt un organizēt latviešu tautas izcelsmes sportistus un sporta darbiniekus Kanadā.

Kā augstākā latviešu sporta un fiziskās audzināšanas organizācija Kanādā, LSAK ir biedris Latviešu Sporta Padomē Ārzemēs, sadarbojas ar Z-A Baltiešu Sporta Federāciju (BSFNA), Latviešu Nacionālo Apvienību Kanadā (LNAK), kā arī ar Latvijas un citu tautu sporta organizācijām Kanādā, un citās zemēs.

2012.gada LSAK Valde/ Board
Priekšnieks/President: Modris Lorbergs
Priekšnieka vietnieks/Vice-president un Golfa nozare/Golf: Juris Rundāns
Sekretāre/Secretary: Andra Lorbergs
Kasiere/Finances: Baiba Reinfelde
Biedruzinis/Membership un Website: Vilnis Blūms
Volejbola nozare/Volleyball: Amanda Lorbergs (Women's) 
Basketbola nozare/Basketball: Valdis Pālens
Peldēšanas nozare/Swimming: Andra Lorbergs
Hokeja nozare/Hockey: Miķelis Vasarājs
Šausanas nozare/Target shooting: Māris Treiguts
Boulings/Bowling: Krista Treiguts
Futbola nozare/Soccer: N/A
Revidents: Andris Lagzdiņš


Kontakti

http://www.lsak.org/