Latviešu skola Hamiltonā

Latviešu skola Hamiltonā dibināta 1948.gadā un ir vecākā latviešu skola Kanādā.

Skola sniedz pamatskolas programmu (no Dārziņa līdz 8. klasei) un ar 2011.gada septembra darbību atsāka arī ģimnāzija, kas uz 18 gadiem bija pārtraukta. Visas mācības notiek latviešu valodā. Kopš 2009.gada darbojas Valodas klase, kurā bērni ar minimālām latviešu valodas zināšanām apgūst latviešu valodu. Pamatskolas absolventu skaits ir sasniedzis 263.  Ģimnaziju absolvējuši 91.

Mācību programmā ietilpst valodas mācība aptverot sarunas valodu, lasīšanu un rakstīšanu, tēvzemes mācību jaunākās klasēs un ģeogrāfiju un vēsturi vecākās klasēs. Liels uzsvars ir uz folkloru, latviešu tradīcijām un svētkiem, iesaistot bērnus praktiskās nodarbībās. Notiek arī ētikas un ticības mācības stundas. 

Sarīkojumu un svētku reizēs skolas saime piedalās Kristus draudzes dievkalpojumos tos papildinot ar dziesmām un Bībeles lasījumiem. Skolēni mācās tautas dejas un dziedāšanu, kas dod viņiem iespēju piedalīties skolas un latviešu organizāciju sarīkojumos, kā arī dziesmu svētkos. Skolas gadā notiek dažādas kopdarbības, izbraukums, latvisko svētku svinēšana, Ziemassvētku sarīkojums, Draudzīgais Aicinājums un skolas gada noslēguma sarīkojums vai izlaidums.

Kontaktpersona: Baiba Bredovska, pārzine

E-pasts: emba.br@cogeco.ca 
Tālr.: 1 905 522 7190

 


 

Kontakti

1 905 522 7190

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts