Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā

LNJAK ir galvenā latviešu organizācija, kas vieno Latviešu jauniešus Kanādā. Mūsu bezpelnas organizācija mudina un uztur latvietību starp tiem ar latviešu izcelmes jauniešiem kuri dzīvo Kanādā. Mēs organizējam kultūras, sabiedriskus un sporta pasākumus jauniešiem. 

Sadarbojamies arī ar citām Kanādas latviešu organizācijām piedāvāt vietējiem jauniešiem stipendiju lai paplašinātu viņu latvijas saistītās spējas. 

Kontaktpersonas:
1) Laura Vagners, Priekšsēde/Chair lauravagners@gmail.com
2) Karmena Svilans, Vice-Prieksšēde/Vice-Chair k.svilans@gmail.com
3) Aleks Jaunkalns, Kasieris/Treasurer aleks.jaunkalns@gmail.com
4) Aina Budrevics, Sekretāre/Secretary abudrevics@gmail.com
5) Markuss Zichmanis, Biedruzinis/Membership Coordinator mzichmanis@gmail.com
6) Līga Upeslācis, Informācija/Information and Communication liga.upeslacis@gmail.com

Valdes Locekļi/Council Members
8) Kalvis Miķelšteins (kalvism@gmail.com)
9) Andra Lorbergs (andralorbergs@gmail.com)
10) Māra Vītols (mvitols@hotmail.com)

Revīzijas Komiteja/Auditing Committee
11) Laila Peterson-Tannis (laila.peterson.tannis@gmail.com)
12) Ansis Kalnins (laidzivosveiks@gmail.com)
13) Laura Vagners (lauravagners@gmail.com)


Kontakti

http://www.lnjak.org/