Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā ir augstākā Kanādas laviešu pārstāvība, kas kā bezpartejiska organizācija darbojās saskaņā ar Kanādas likumiem un saviem statūtiem.

Padomes prezidijs

Priekšsēdis - Dr.Jānis Lūsis

Priekšsēža 1.vietnieks - Pēteris Brauns

Priekšsēža 2.vietnieks - Vilis Miklašēvics

Sekretārs latviešu valodā - Mareks Nēgels

Sekretāre angļu valodā - Līga Upeslāce

21.padomes vēlēšanu komisijas priekšsēdis Modris K.Lorbergs

LNAK valde

Priekšsēdis - Andris Ķesteris

Priekšsēža vietnieks - Juris Ķeniņš

Izglītības daļas vadītāja - Elizabete Pētersone

Kultūras daļas vadītājs - Juris Ķeniņš

Informācijas daļas vadītāja - Kristīna Niedra

Administrātors - Vilnis Pētersons

Sekretāre - Laila Pētersons - Tanne

Kasieris - Normunds Goba

Valdes loceklis - Patriks Rundāns

Valdes loceklis - Uldis Vilis Osis

Valdes loceklis - Andrejs Buņķis

LNAK nozares

Finanču nozare - Andrejs Buņķis

Izglītības nozare - Elizabete Pētersone

Kultūras nozare - Juris Ķeniņš

Aprūpes nozare: Dr.Jānis Lūsis

Sporta nozare - Modris Lorbergs

Saimniecības nozare - Vilnis Pētersons

Jaunatnes nozare - Laila Pētersone - Tanne

Integrācijas nozare - Nelda Kononova, Mareks Nēgels

Otavas biroja pārstāvis - Andris Ķesteris

Lokālie pārstāvji

Edmontonā - Ena Rudovics

Hamiltonā - Ivars Kops

Kičenerā - Vaterlū - Gunārs Šūbiņš

Kvebekā - Andrejs Vītols

Manitobā - Elmars Dīriķis

Otavā - Andris Ķesteris

Sadberijā - kontaktēt Ainu Janitēnu

LNAK birojs

Biroja administratore: Ilze Maksina

4 Credit Union Drive Toronto, Ontario M4A 2N8 tel.: 416-755-2353
e-mail: lnak@lnak.orgKontakti

416 755 2353

http://www.lnak.net/lv

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts