Latviešu mednieku un makšķernieku klubs

 

Kopš 1954. gada Latviešu mednieku un makšķernieku klubs ir apņēmies cienīt Kanādas likumus kuri kopj dabu un dzīvnieku pasauli kā arī draudzību un biedrību visās darbībās klubā un ārpus kluba. Kluba biedri uzskata 1952. gada 6. aprīli par kluba dibināšanas dienu, lai gan Latviešu mednieku un makšķernieku klubu oficiāli dibināja Toronto pilsētā 1954. gada 12. jūlijā (40 College Street pie "Central Y.M.C.A.") 33 mednieki un makšķernieki.

Ja esat ieinteresēts kļūt par biedru lūdzu sazinaties ar Prezidentu (president@lmmk.ca) vai ar vienu no citiem valdes locekļiem lai pārrunātu Jūsu atbilstību.

Piederība LMMK
Biedru maksa 2010.gadam ir $70.00 gan vīriešiem gan sievietēm. Jauniem biedriem ir jāmaksa papildus $50.00 iestāšanās maksa. Pievienojat $20.00 virsmaksu maksājumiem kas pienāks pēc 2010.gada 1. maija.

Biedri ar atļaujām
Katram biedrim kuram pieder ieroču atļauja un kas plāno piedalīties ar savu ieroci kādā šaušanas sportā kluba īpašumā "Bērzainē" ir arī jākļūst par biedru "Canadian Shooting Sports Association" (CSSA) cauri klubam. Šī organizācija ne tik vien pārstāv šāvēju tiesības Kanādā bet arī piedāvā apdrošināšanu zaudējumiem atsevišķiem biedriem kā arī visam klubam. 


 

Kontakti

519 927 7717

http://www.lmmk.ca/

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts