Latviešu mākslas un kultūras centrs Nīderlandē
LMKC jeb Latviešu mākslas un kultūras centra Nīderlandē mērķi un prioritātes ir:veicināt latviešu mākslas un kultūras esamību un tās pieejamību Nīderlandē, 
 popularizēt latviešu mākslu un kultūru, organizējot dažādus kultūras pasākumus, 
 apzināt un veicināt sadarbību starp latviešu un vietējiem mākslas pārstāvjiem Nīderlandē un arī āpus tās.

Tādejādi, LMKC ir platforma, kur satiekas un darbojas mākslinieki, iepazīstina ar sevi, veido kontaktus un apmainās ar informāciju.


Elementu skaits: 3

                                           Patlaban Centrs jau uztur vienu no latviešu kultūras stūrakmeņiem                                                   dziedāšanu, organizējot latviešu jauktā kora "Ziemeļjūra" darbību                                                    un sadarbojoties ar latviešu mūziķiem un koriem no Latvijas un                                                                                                              citām diasporām.

                                                                                                              Centrs nodrošina arī latviešu                                                                                                                           tradicionālās kultūras pieejamību                                                                                                                un uzturēšanu latviešu bērniem                                                                                                                          Nīderlandē caur bērnu
                                                                                                                fokloras kopu "Stārķīši".Kontakti