Latviešu kultūras biedrība "Tilts"

 

Biedrības statūti iekļauj:
* Veicināt sadarbību kultūras jomā latviskas izcelsmes cilvēku vidū, atbalstot kultūras radītājus, popularizējot viņu darbus un organizējot viņu darbu izrādes.
* Iepazīstināt mūsu mītnes zemes iedzīvotājus ar Latviju un tās sasniegumiem.
* Padziļināt cieņu pret latviešu valodu, vēsturi, etniskām tradīcijām un kultūru.
* Veicināt latviešu tautas identitātes saglabāšanu kā ārzemēs tā Latvijā, liekot sevišķu uzsvaru uz skolu un jauniešu centienu atbalstu Latvijā.
* Veidot tiltu starp latviešu tautu Latvijā un ārzemēs kultūras jomā.

TILTA pašreizējā darbība:
* Pašlaik TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas un citu mākslinieku turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko mūziku, populāro mūziku, teātrus un priekšlasījumus.
* Gadā tiek noorganizētas 5-10 turnejas, kur turnejām ir 12 un vairāk sarīkojumi; kopējais turneju budžets gadā ir $20,000 - $100,000 un pāri (tas neieskaita vietējā sarīkojuma finanses).
* Liela valde (110-120) dod plašu kontaktu tīklu Amerikā, Latvijā un citās zemēs; tas palīdz turneju rīkošanā un dod idejas un atbalstu darbībai.
* Darbība ietver projektus kultūras atbalstam kā Amerikā tā Latvijā. Atbildību par atsevišķu projektu (piemēram koncerta turnejām vai izcilo talantu fondu) uzņemas viens vai vairāki valdes locekļi; tie, ar pārējās valdes atbalstu, veic visu nepieciešamo darbu. Darbība lielā mērā atkarājas no attiecīgo valdes locekļu iniciatīvas.
* Daži projekti ir pastāvīgi (piemēram Latvijas skolu uzlabošanas programma); daži ir specifiska uzdevuma veikšanai (piemēram Latvijas vēstures muzeja datorizēšana, pabeigta 1999.gadā).
* TILTS sadarbojas ar Latvijas valsts iestādēm (Integrācijas ministriju, Vēstniecību ASV un pie ANO, Ordeņa kapitulu u.c.) kā arī ar PBLA, ALA, DV u.c.


Kontaktpersonas

Priekšsēdis

Ģirts Zeidenbergs
gzeidenbergs@tilts.org

Priekšsēža izpildu vietnieks/sekretārs

Andris Padegs
apadegs@tilts.org

Vecākie priekšsēža vietnieki

Dace Aperāne, mūzika
aperanscrd@aol.com
Ints Dzelzgalvis
IntsDzSr@CS.com
Lauma Upelniece Katis
laumaupelniekskatis@yahoo.com

Priekšsēža vietnieki

Gundars Aperāns, juriskonsults
gaperans@rbh.com
Astrīda Jansone, Latvija
astridajansone@yahoo.com
Ilze Pētersons, sabiedriskas lietas
ilzite@optonline.net
Laila Robiņš, izcilu talantu fonds
lailarobins@yahoo.com
Marcis Voldiņš
mvoldins@aol.com
Astra Zemzars, koncerta turnejas
zemzarsa@gmail.com

Kasieri

Juris Baidiņš
jbaidins@yahoo.com
Jānis Melgalvis
JMelgalvis@hvc.rr.com


 

Kontakti

845 462 3317

http://tilts.org/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts