Latviešu jaunatnes seminārs "2x2"

 

Divreizdivi nometni iesāka Brunis un Biruta Rubesi 1964.gadā kā semināru jauniešiem augstskolas vecumā no 18 gadiem. Rīkošanā piedalījās aktīva sabiedrisku darbinieku grupa, kuri gribēja iespaidot jauno paaudzi - pirmo, kas dzimusi ārpus Latvijas, lai cienītu savu latvisko identitāti un iegūtu zināšanas, lai varētu būt nākošie sabiedrības vadītāji. Tagad, pēc 50 gadiem redzam, ka daudzi, kuri šodien audzina latviskas ģimenes, vada organizācijas un veido Latvijas nākotni, ir bijuši “Divreizdivinieki”.

No 1964. līdz 1996.gadam šīs nometnes notika ļoti regulāri. Parasti tā bija vasaras nometne ar 100-130 dalībniekiem un 20-30 lektoriem. Dažas notika arī gadu mijā. Nometnes vietu izraudzījās katru gadu no jauna, un tās notika konferenču centros vai nometnēs visā Ziemeļamerikā. Lielā latviešu presē bija daudz rakstu par Divreizdivi plāniem, programmu, vadību un norisi. Programmas pasniedzēji bija no dažādām jomām—augstskolu pasniedzēji, organizāciju vadītāji, mākslinieki, mācītāji, rakstnieki un citi. Programmas izveidošanā aktīvi piedalījās Solveiga Miezīte, Vaira Vīķe Freiberga, Jānis Peniķis, Jānis Trapāns, Līga Ruperte un daudz citi.

Divreizdivi veidošanā aktīvi rīkojās tie, kas šodien joprojām iespaido latviešu centrālo un vietējo organizāciju darbību, kā arī Latvijas nākotni. Par piemēru, nometnes vadītāji bija: Brunis Rubess, Ģirts Kaugars, Andris Ritmanis, Uldis Nollendorfs, Uldis Grava, Uldis Streips, Aivars Osvalds, Pauls Berkolds, Jānis Grants, Vaira Vīķe-Freiberga, Pauls Raudseps, Ilze Valdmane, Uģis Ziemelis, Elisa Freimane un daudzi citi.

Ap 1981.gadu Līga Ruperte dibināja līdzīgu programmu visiem ar neierobežotu dalībnieku vecumu. Varēja piedalīties ar visu ģimeni un nometnes ātri ieguva lielu atbalstu un popularitāti. Bijušie Divreizdivi vadītāji un dalībnieki attīstīja 3x3 darbību, kura līdz šai dienai ir ļoti veiksmīga (156 nometnes ar 22,000 dalībniekiem). Protams, ja augstskolas jaunieši varēja piedalīties 3x3, tad atsevišķa programma viņiem vairs neguva tik daudz dalībnieku un ar 1996.gadu Divreizdivi nometnes vairs nenotika. Divreizdivi nometnes kopskaitā bija ap 20 ar 1,500 dalībniekiem.

Šodien, latviešu jauniešiem ir vairākas iespējas iegūt latvisku izglītību un būt kopā ar vienaudžiem. Ir vietējās latviešu skolas, bērnu nometnes, skautu un gaidu vienības, ALAs Sveika, Latvijas! Programma un vasaras vidusskolas. Visas šīs programmas ir domātas jauniešiem līdz apmēram 16 gadu vecumam, bet pēc tam iespējas pārtrūkst, un šobrīd nav izglītības programmas tiem jauniešiem, kuri ir attīstījuši interesi un piederības sajūtu savai tautai, un kuri varētu būt sabiedrības nākošie vadītāji.

2x2 nometne pildītu šo vajadzību un dotu iespēju tiem daudziem jauniešiem, kuri ir absolvējuši Garezera vai Kursas vasaras vidusskolas un arī tiem, kas tur nav piedalījušies, bet tagad ir augstskolas gados. Tā ir iespēja satikties, mācīties par daudz dažādiem ar Latviju saistītiem tematiem un nostiprināt savu latvisko identitāti. Kopš 2006.gada ir notikušas trīs nometnes, kur kopskaitā ir piedalījušies ap 400 dalībnieku no Ziemeļamerikas un Eiropas. Ir plānots, ka 2x2 notiks ik pa diviem gadiem Ziemassvētku brīvdienās, kad studējošajiem ir brīvlaiks un strādājošiem vieglāk paņemt brīvdienas.

MĒRĶI
Divreizdivi dibinātāji uzstādīja šādus mērķus, kurus lietosim kā pamatu organizējot 2x2 nometnes:
* Veidot dedzīgu, apzinīgu un nacionālu latviešu jaunatnes darbinieku saimi
* Meklēt labāku pieeju tagadnes un nākotnes uzdevumiem
* Radīt draudzības un kopības saites nākošo latviešu sabiedrības vadītāju starpā
* Veidot ciešākus sakarus paaudžu starpā
* Lai jaunatnei veidotu intelektuālu, radošu, un pārdomu gaisotni, kur katrs var iegūt plašākas zināšanas par latviešu kultūru, ikdienu, valsti un valdību.
* Lai palīdzētu jauniešiem savu identitāti pētīt, jautāt un pārdomāt un diskutēt par šo latvisko mantojumu un tā svarīgumu savās tālākās dzīves gaitās.
* Lai palīdzētu definēt karjeras gaitas, kas varētu veicināt latvietību un izveidot personīgus plānus iesaistīties Latvijas un latviešu nākotnē.
* Lai veidotu vidi, kur jaunatnei ir iespēja iepazīties ar citiem latviešu jauniešiem, veidot draudzības un domu apmaiņu, kā arī ietekmēt gan pašu, gan sabiedrības nākotni.


Kontaktpersona: Līga Rakstiņa, 2x2 organizatore

 

 


 

Kontakti

http://2x2pasaule.lv/