Latviešu fonds

Latviešu Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Atbalstu sniedzam:


* Latviskā izglītībā un audzināšanā;

* Mākslā un daiļamatniecībā;

* Zinātnes nozarēs, kas saistās ar latviešu zemi un tautu;

* Citos kultūras pasākumos, kam ir nozīme un vērtība latviešu dzīvē.

Iestājies šodien, ieguldi nākotnei!Latviešu Fonds ir brīvprātīgu devēju apvienība, kas veicina latviskas izglītības, kultūras un apziņas saglabāšanu nākotnē. Uzsākot savu darbību 1970.gadā, Latviešu Fonds bija pirmais, kas trimdas apstākļos īstenoja ideju rast stabilu un drošu pamatu latviskuma atbalstam, piešķīrumiem izmantojot tikai uzkrātā kapitāla augļus.

Pašreiz Latviešu Fondam citu fondu vidū ir unikāla un nozīmīga vieta latviešu kultūras uzturēšanā un jaunradē:


* piedaloties demokrātiskā balsošanas procesā, dalībnieki paši nosaka, kādām vajadzībām līdzekļi piešķirami;

* tas rosina savus dalībniekus pievērsties un iedziļināties kultūras dzīves prasībās un problēmās;

* kā arī tas pulcina un aicina piedalīties latviešus no visas pasaules un no visiem līmeņiem – studentus un pensionārus, ģimenes un organizācijas.Latvijas valsts un tautas nākotnei ir svarīgi uzturēt latvisko kultūru, nodrošināt tās izpausmi un jaunradi, kā arī veicināt latvisko izglītību, lai nākotnē būtu latviski motivēta sabiedrība.


Latviešu Fonda vadība 2012.-2013.gadam
Padome:
1) Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
2) Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com 
3) Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja un sekretāre, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
4) Ints Dzelzgalvis, projektu lietvedis un kasieris, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com 
5) Renāte Kenney, projektu lietvede, N. Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com 
6) Tija Kārkle, kasiere un administratīvā lietvede, St. Paul, MN, ASV, lfkasieris@gmail.com

Revidenti:
1) Mārtiņš Daiga, revidents, Chicago, IL, ASV, lfrevidents1@gmail.com,
2) Ligita Krūmkalna, revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com 
3) Rūdolfs Bērziņš, revidents, Perkasie, PA, ASV, lfrevidents@gmail.com

Komisiju pārstāvji:
1) Andris Padegs, Brigita Tupuriņa Rumpētere, ieguldījumu komisija
2) Ģirts Zeidenbergs, nominācijas un statūtu komisijas 
3) Voldemārs Gulēns, LF nākotnes komisija

Palīgi:
1) Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā, lfparstavis@gmail.com 
2) Rasma N. Kariņa, kasieres palīdze


Kontakti

http://www.latviesufonds.info