Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Zviedrijā

Kontakti

http://www.draudzes.se/

Pārvalde
Kristīne Begrholcs

Pārvaldes priekšniece

Zilgme Eglīte

Priekšnieces vietniece

Elita Veide

Kasiere

Dr. Santa Slokenberga

Sekretāre

Elementu skaits: 4