Latviešu Evanģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā

LELBA ir daļa no ārpus Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELBĀL), kurā ietilpst vēl arī deviņas Austrālijas un 36 Eiropas draudzes, to starp nesen dibinātā Neatkarīgā draudze Rīgā, Latvijā. Latviešu evaņģēlisko luterisko baznīcu vada virsvalde, kuŗā ir visu zemju ievēlēti pārstāvji, un archibīskaps. Savukārt LELBA ik pa trim gadiem sasauc sinodi, kas ievēl LELBAs septiņus pārvaldes locekļus, izvirza tās darbības vadlīnijas un apstiprina budžetu nākamajiem trim gadiem.  

Kontaktpersonas: 
1) Lauma Zušēvica, priekšniece, Milvoku latviešu ev. lut. draudzes mācītāja
2) Kārlis Žols, Priekšnieces garīgais vietnieks, LELBA Teoloģijas nozares vadītājs, Ziemeļkalifornijas, draudzes mācītājs
3) Baiba Liepiņa, LELBA Pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece, LELBA Statistikas nozares vadītāja
4) Jānis Eizis, LELBA kasieris, LELBA Vidienes apgabals
5) Ieva Pušmucāne-Kineyko, LELBA sekretāre,  Ņūbransvikas-Leikvudas draudze
6) Voldemārs Pelds, (LELBA Vidienes apgabals) LELBA Namturības nozares vadītājs, LELBA Pārvaldes loceklis
7) Dr. Fritz T. Kristbergs, LELBA Informācijas nozares vadītājs, Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs, LELBA Pārvaldes loceklis

8) Endija Banka - Demandta, LELBA mājas lapas redaktore: Mob. tālr. (612) 280-6180, edija@inbox.lv


 

Kontakti

(612) 280-6180

http://www.lelba.org/

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts