Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanādā

Skanēs dziesmas, rībēs deju soļi un dziesmu svētki pulsēs skatos, skaņās, izjūtās, draudzībā un līksmībā, kad tauta no tuvienes un tālienes pulcēsies vienuviet – "Mazā Latvijā" - Hamiltonas pilsētas centrā, lai kopīgi vītu krāšņu dziesmu, deju un draudzības vainagu.

Dziesmu pinu, deju pinu Latvju tautas vainagā!

2014.gadā no 3. līdz 6.jūlijam XIV Latviešu dziesmu svētki Kanadā un ezera pilsēta Hamiltona Tevi aicina ciemos!


Kontakti

http://www.latviansongfest.com/2014/