Latviešu centrs Monreālā

 Kontaktpersonas: 
1) Andrejs Vītols, priekšsēdis
2) Laimons Bisenieks, centra saimnieks


Kontakti

514 634 4082