Latviešu Centrs Minsterē
Kolonnas virsraksts
Latvieši Minsterē
Latviju un Vāciju nenoliedzami saista stipras vēsturiskas saites, un Minstere kā viena no senām Hanzas savienības pilsētām bieži vien bijusi ne tikai tirgotāju mērķis. Vislielākais latviešu pieplūdums Minsterē bija novērojams Otrā pasaules kara laikā, kad cilvēki no Latvijas un citām Austrumeiropas valstīm dažādu iemeslu dēļ bija spiesti pamest dzimteni un, lai glābtu savu un savu tuvinieku dzīvības, doties rietumu virzienā pretim nezināmajam. Daļai Minstere bija tikai kārtējais pieturas punkts trimdinieku gaitās, bet salīdzinoši daudz latviešu šeit palika. Dzīve bēgļu nometnēs nebija viegla, bet sapnis par Latviju darīja dienas gaišākas. Minsterē palikušie latvieši vēlējās, lai viņu bērni un mazbērni mācētu latviešu valodu, zinātu tautas vēsturi un rūpētos par bagāto kultūrmantojumu, tāpēc tika dibinātas latviešu skolas un meklētas pulcēšanās iespējas. Lēnām, bet mērķtiecīgi tika sasniegti izvirzītie mērķi – 1957. gadā uz Minsteri pārcēla ģimnāziju, kas sekmīgi turpināja darboties līdz 1998. gadam, savukārt 1982. gadā, domājot par ģimnāzijai nepieciešamā internāta celtniecību, latvieši uzdrošinājās iet tālāk un nolēma veidot latviešu centru – vietu, kur sanākt kopā. Uzņēmība vainagojās panākumiem un ar tautiešu atbalstu 1986. gada 5. septembrī durvis vēra Latviešu Centrs Minsterē.
Vēl šodien latviešu īpatsvars Minsterē ir salīdzinoši augsts un tas turpina pieaugt, galvenokārt ekonomisku iemeslu dēļ. Taču svarīgi ir neaizmirst savas saknes un uzturēt latvisko garu neatkarīgi, kurā pasaules malā atrastos.

Elementu skaits: 1

Kontakti

 

0049 (0) 251217017

 

http://www.lcm.lv