Latviešu centrs Garezers

Garezera 169-akru (68 ha) īpašumu ("Camp Lone Tree”") 1965.gadā latvieši nopirka no Čikāgas gaidu vienības.

Doma par draudžu vasaras nometni sākumā bija radusies tālaika ASV Vidienes ev. lut. draudžu garīgajam vadītājam prāv. P.Ķirsonam. Garezera īpašumu — agrāko Amerikāņu Čikāgas gaidu organizācijas īpašumu — "atrada" prāv. V. Vārsbergs 1964.gadā.

Tā gada 17.oktobrī Garezeru apskatija draudžu pārstāvji: V. Treimanis – Kristus draudze Detoitā, P. Golts –Grand Rapidu Vienības draudze, J. Jēkabsons – Svētā Pāvila draudze Maivudā, J. Pētersons – Milvoku draudze, R. Junkulis – Svētā Pāvila draudze Detroitā, A. Medenis – Ciānas draudze Čikāgā, māc. V. Vārsbergs un J. Ķinēns – Svētā Jāņa draudze Kalamazoo.

Verners Treimanis, no Kristus draudzes Detroitā, lika Garezera financiālos pamatus un nodibināja akciju sabiedrību. 1965.gadā, jaunā akciju sabiedrība nopirka Garezera īpašumu par $115,000.

Tieši šo vietu izvēlējās centrālās atrašanās vietas dēļ: uz Garezeru var viegli aizbraukt no ASV vidienes lielākiem latviešu centriem, piemēram Kalamazū, Čikāgas, Detroitas, Grand Rapidiem, Indianāpoles, Klīvlandes un Milvokiem.

Latviešu centrs Garezers ir bezpeļņas organizācija, kura pieder 143.akcionāru organizācijām. Katru vasaru Garezers piedāvā četras izglītības programmas: "bizbiz bērni" bērnu dārzs (GBD), bērnu nometne (GBN), sagatavošanas skola (GSS) un vasaras vidusskola (GVV). Vairāk nekā 300 bērni un jaunieši piedalās šajās programmās, kurās apgūst latviešu valodu, vēsturi un kultūras vērtības, kā arī bauda sportus, mūziku un dažādas nodarbības.

Garezera akciju sabiedrības īpašumā ir pāri par 100 ēku, visas ar latviskiem nosaukumiem un vairākas, kopš 1965.gada, pašu latviešu – talcinieku rokām celtas. Brīvdabas dievnams, ezermala, Dziesmu leja, sporta laukumi un šautuve ir daļa no šī pievilcīgā latviešu īpašuma.

Garezerā notiek dievkalpojumi brīvdabas baznīcā, koncerti un dažādi sarīkojumi, mākslas izstādes un sporta sacensības. Garezers ir populāra vieta ASV latviešiem pavadīt brīvdienas, svinēt svētkus, jubilejas, kāzas, utt. Sezonas laikā apmēram 2000 viesi apmeklē Garezeru.

Ārpus Garezera robežām turpinās "mazā Latvija". Kaimiņos atrodās latviešu kurorts "Atbalsis", kā arī "Ciems Latvija", kur latvieši dzīvo vai brauc pa vasarām. Latviešiem pieder vairāk nekā 120 mājas un vasarnīcas Garezera tuvākajā apkārtnē.
Kontakti

269 244 5441

http://www.garezers.org/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts