Latviešu biedrība Norvēģijā

 

 

 

Biedrības mērķi:


a) Pārstāvēt latviešu intereses saskarsmē ar Norvēğijas varas iestādēm un citām organizācijām;

b) Uzturēt latviešu kultūru Norvēğijā dzīvojošo latviešu vidē un veicināt latviešu kultūras un informācijas par Latviju izplatību norvēğu sabiedrībā;
c) Uzturēt sakarus ar Latvijas Republikas vēstniecību un citām ārzemju latviešu organizācijām.

Kontakti

47 63 816 272

http://www.latviesi.no/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts