Latviešu Biedrība Austrijā (LBA) (Lettische Gemeinschaft in Österreich) tika dibināta 2007. gada 22. februārī kā brīvprātīga, politiski neitrāla, bezpeļņas organizācija. Gadu vēlāk, kad biedrība uzsāka aktīvi darboties, Latvijas vēstniecībā Vīnē notika svinīgs LBA dibināšanas pasākums uz kuru pulcējās latviešu kopienas pārstāvji Austrijā. Tajā piedalījās arī vēstniecības kolektīvs, un biedrība tika sveikta saistībā ar tās dibināšanu.

 

 

Latvijas vēstniecība Austrijā apsveic un atbalsta latviešu biedrības dibināšanu, kas noteikti veicinās Latvijas Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Austrijā iespējas attīstīt un kopt sadarbību ar latviešu diasporu ārvalstīs.

 

Pasākumā tika apstiprināta biedrības vadība un organizatoriskā struktūra.

 

Pašlaik biedrībā darbojas 67 biedri, kas skaitliski ir nedaudz, bet zinot latviešu sakāmvārdu "Mazs cinītis gāž lielu vezumu!", kopā darbojoties un vienam otru atbalstot, mēģinām "gāzt lielus vezumus" un nest Latvijas vārdu Austrijā ar dažādām kultūras, sporta vai vienkārši kopā sanākšanas aktivitātēm.

 

LBA mērķis ir veicināt Austrijā dzīvojošo latviešu savstarpējos kontaktus, uzturēt un attīstīt latviešu kultūras tradīcijas, sekmēt Latvijas atpazīstamību Austrijā, atbalstīt Austrijas un Latvijas sadarbību kultūras jomā.

LBA, savu mērķu īstenošanai, sadarbojas ar Austrijā dzīvojošajiem tautiešiem, ar sabiedriskām organizācijām un privātpersonām Austrijā un Latvijā, kā arī iesaistās Eiropas Savienības projektos finanšu piesaistē.

LBA darbību vada LBA valde, kas ir augstākā lēmējstruktūra, LBA valde 6 cilvēku sastāvā (prezidente, viceprezidents, rakstvede, kasiere un 2 valdes locekļi).

LBA darbojas saskaņā ar Austrijas Republikas likumiem un statūtiem. Latviešu biedrība Austrijā ir juridiska bezpeļņas organizācija (persona) ar saviem statūtiem, savu simboliku (logo) uz kura ir attēloti Latvijas un Austrijas karogi uz Šēnbrūnas pils Vīnē un Latvijas brīvības pieminekļa Rīgā fona, savu zīmogu ar uzrakstu "Lettische Gemeinschaft in Österreich" un savu rēķinu bankā.

LBA juridiskā adrese ir Heuberggasse 21/1, A- 1170 Wien.

LBA organizē dažādus pasākumus, kas tiek saistīti ar latviešu tautai un Latvijai nozīmīgām dienām un svētkiem.

Biedrības priekšsēdis un prezidents: Uldis Kalniņš

Kontakti

4369910168469
http://www.latviesi.at/
office@latviesi.at

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Karte
Satelīts