Plašajā pasaulē, ar Latviju sirdī!                                   Latviešu Bērnu un Ģimeņu biedrība Vestfoldā (LBGB)

LBGB ir uz bērnu un ģimeņu aktivitātēm orientēta organizācija ar mērķi stiprināt latviskas vērtības Norveģijā dzīvojošo bērnu un ģimeņu vidū, apvienot Vestfoldā un ārpus tās dzīvojošās ģimenes un vienaudžus, veidojot latvisku, izglītojošu, attīstošu vidi starp tautiešiem. Tādejādi padarot mūsu sociālo dzīvi ģimeniskāku, latviskāku un daudzveidīgāku.

LBGB ir savas attīstības sākuma posmā un aicina pievienoties visa vecuma bērnus kopā ar vecākiem, lai varam kopīgi plānot un organizēt katra interesēm un vecumam atbilstošas nodarbības un aktivitātes. Kopīgi saglabāt un izkopt latviešu kultūras tradīcijas, Iepazīstināt bērnus ar mūsu prasmēm un zināšanām par saviem hobijiem un lietām, kas aizrauj.

Gaidīsim ikvienu interesentu neatkarīgi no vecuma.

Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Kontakti

+47 463 82 536