Latviešu autori Īrijā
Kas mēs esam
Es esmu Latviešu autori Īrijā ir domubiedru – latviski rakstošu, angliski rakstošu latviešu autoru veidots – klubiņš ar kultūrizglītības programmu, kas realizē autoru darbības popularizēšanu sadarbojoties visiem interesentiem – autoriem un lasītājiem.
Latviešu autori Īrijā mērķi:
apvienot visus latviešu autorus, kas dzīvo Īrijā
atrast un sagatavot jaunus autorus literāram darbam;
nodrošināt regulārus radošos kontaktus starp visdažādāko paaudžu un dažādās Īrijas, Latvijas malās dzīvojošiem autoriem;
iepazīstināt sabiedrību ar latviešu oriģinālliteratūru, iespējām to tulkot angļu valodā, lai būtu pieejama plašākam interesentu lokam;

Domubiedru klubiņa darbības virzieni ir:
autoru konsultēšana ar literāro praksi saistītos jautājumos;
jauno literāru talantu atlases konkursu organizēšana;
literāru semināru un meistardarbnīcu rīkošana;
autoru uzstāšanās organizēšana;
literāru pasākumu rīkošana dažādās Īrijas, Latvijas pilsētās;
sadarbība ar Latvijas un Īrijas oriģinālliteratūras pārstāvjiem.
Esam deviņi latviešu autori Īrijā un esam nolēmuši sanākt kopā – izveidot klubiņu, lai īstenotu savus mērķus un plānus, kas saistīti ar literatūru – rakstīt, publicēties, tikties ar lasītājiem! Gaidām savā klubiņā vēl rakstošos – dzeju, prozu, dramaturģiju. Pievienojieties mums, jo mums visiem ir ko teikt! Rakstnieka pildspalva ir vislielākais un stiprākais ierocis – gan cīņā par taisnību un mieru, gan sludinot mīlestību un taisnību!
Klubiņa idejas dzimšanas diena – līdz ar to arī klubiņa dzimšanas diena:) – 8.septembrī.
Draudzīgu diskusiju rezultātā radies arī nosaukums – “Baltie vārti”:).
 About us
Latvian authors in Ireland is a club of likeminded people created by authors writing in Latvian and English with a cultural education program which promotes popularization of authors’ professional activity by means of a cooperation between interested parties – authors and readers.
Goals of Latvian authors in Ireland:
to unite all Latvian authors who live in Ireland
to find and prepare young authors for literary work
to provide constant creative contacts among authors of different generations living in various parts of Ireland and Latvia
to acquaint the society with Latvian literature, possibilities of translating it into English, so that it could become available to a wider range of interested persons
Main operational directions of the club are:
Consulting of authors with issues concerning literary practice
organization of selection contests for new literary talents
making literary seminars and workshops
arranging public speeches for authors
arranging literary events in different towns in Ireland and Latvia
collaboration with representatives of Latvian and Irish original literature
We are nine Latvian authors in Ireland and we have decided to come together and create a club to realize our goals and plans regarding literature – write, get published, meet readers! We are waiting for people who write poetry, prose and drama to join our club. Join us because we all have something to say! The writer’s pen is the greatest and mightiest weapon in both the battle for justice and peace, and preaching love and truth!
The birthday of the idea for the club, thereby the birthday of the club – September 8th.
As a result of friendly discussions the name “White gate” has arisen.
Angļu versijas autori: Kristīne Ozoliņa un Edgars Grīnis /Latvija/
Par mums raksta:

http://baltic-ireland.ie/2017/12/40232/

No visiem latviešu diasporas veidojumiem Īrijā autoru klubs “Baltie vārti”, šķiet, ir visjaunākais un loģiski, ka tas atrodas savas darbības starta pozīcijās. Klubs izveidojās tikai šā gada septembra vidū, kad Zaļās salas rakstošos latviešus kopā sapulcināja Ingrīda Tārauda, dzejniece, Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 2007.gada.

Lai arī klubs ir pavisam jauns, tomēr jāsaka, ka dažu mēnešu laikā paveikts nav maz. Vispirms jau ir izveidota sava interneta lapa (www.baltievaarti.wordpress.com), ir notikusi pirmā autoru kopā sanākšana, ir pārrunātas un ieplānotas radošās meistarības un amata prasmju uzlabošanas nodarbības, dalībnieces regulāri dalās ar informāciju par izglītošanās un mobilitātes iespējām Īrijā un Latvijā un ir notikusi arī pirmā publiskā uzstāšanās, kas ticiet vai nē, bet nav nemaz tik vienkāršs pasākums, kā varētu šķist.

Meitenēm, kuras ar saviem gara bērniem publikas priekšā stājās pirmo reizi, tas bija ļoti nozīmīgs emocionāls pārbaudījums un te nu jāsaka, ka klausītāju labvēlība un iedrošinājums pat ļoti noderēja.
Klubam “Baltie vārti” ir arī sadarbības partneri un jau nākošā gada sākumā kopā ar Īrijas mobilo bibliotēku ir iecerēti vairāki izbraukumi – autorpasākumi, grāmatu atvēršanas svētki un dalība arī citos sarīkojumos
Kādas esam
https://www.facebook.com/latviesuautoriIrija/

https://baltievaarti.wordpress.com/


Esam desmit dažādas autores: 


Dita:
***
Pelēka migla virs pelēkas upes,
un visapkārt klusums..
Pelēki pelni visapkārt noput,
un atkal klusums..
Pelēki baloži bēniņos dūdo –
tad klusums..
Pelēki viļņi pelēkas ēnas šūpo,
un visapkārt klusums..

Zane:
***
Iepinu vētru bizēs
Vētra manī iepinas
Tapinos
Topu
Stiprinos

Evija Marija
***
Pat tad ja negaiss liekas mazs
Pat tad ja nejūti tā spēku
Pāri pārslīd vakars ass
Un atnes vēju vēsu
Saulei matu cirtas jauc
Krāso mākoņlaivas sārtas
Koki mēmi lūstot sauc
Neizkliegdami nevienu vārdu
Tāpat nāks mākoņi un krāsosies
Rīts dzenās tos pa debesīm
Pat tad ja negaiss liksies liels
Vējš nerimsies un skries tiem līdzi

Ingrida
***
..tad tā pilsēta iemieg
lēniem maigiem skāvieniem
tumsa iznirst un
skaisti cilvēki lasa dzejas
upes krastā uz akmeņiem
ellišķo tekstu laiks
urbānisms ar Čaku
atkal viena atrasta dzīve
un strīpstrīpām mētelis
lilli-melns
pland virs ūdens
čukstēsim mīlestību
nemodinot pilsētu

Ieva
***
un dzelošs vējš
ieķeras matos
un bužinās bužinās
upe
savus tumšos ūdeņus
ietērpj
pilnmēness sidrabā

Gunita
***
Bet tauriņi mani.
Tie nebaidās lietus,
Un seko man, lai kurp es ietu.
Tie spurdz un ārdās dvēselē manā,
Tauriņi – tie savādāk nemāk.
Un varbūt tas dīvaini šķiet,
Dvēsele – tā atkal dzied.

Dace
***
Domas par Tevi sev pagalvī lieku
Un aizveru acis, lai Tavējās redzu…
Tavējās ilgas pāri sev sedzu
Un sajūtu atkal, ka mīlēta tieku…

Tu nerunā lūpām, vien skatieni tiekas
Un visu, it visu tie klusējot sacīs…
Kaut tālu es esmu, bet raugos Tev acīs
Un tuvums Tavs tālais pāri man liecas…

Inga
***
Pēcvārds romānam ‘’Pazuduši lidojumā’’
2014.gada martā bez pēdām izgaisa Malysia Airlines Boeing 777 pasažieru lidmašīna ar 227 pasažieriem un 12 apkalpes locekļiem. Toreiz teju vai visa pasaule, elpu aizturējusi, sekoja līdzi tās nesekmīgajiem meklējumiem. Arī es. Aizritēja dienas, nedēļas un mēneši, un pamazām jezga mēdijos ap mistiski pazudušo lidaparātu noklusa. Traģisko atgadījumu nu jau aizēnoja citi, svaigāki notikumi.
Pienāca vasara, tveicīga jūlija diena. Es no sirds to izbaudīju, zvilnot piemājas zālienā. Vasaras smarža, spoži zila debess virs galvas – paradīze zemes virsū. Un tad debess zilajos plašumos pamanīju sīku, spīdīgu punktiņu. Tas lēni parvietojās, par manu esamību pat nenojaušot, bet man piepeši nodrebēja sirds. Lidmašīna… Un ja nu arī šī piepeši pazūd bez pēdām tāpat kā tā tur, toreiz martā? Acis nemanāmi pārskrien debesu jumam un prāta labirintos atkal sāk urdīties minējumi. Par to pašu pazudušo lidmašīnu, kura reiz izgaisa bez pēdām, līdzi paņemot 239 dzīvības. Todien vairs nekur nespēju atrast mieru, atceroties, domājot, minot… Nē, ne jau par to, kur tā palikusi, bet par tās pasažieru likteņiem. Tie vairs nav tikai 239 pasažieri, tie ir arī viņu tuvinieki, draugi, radi, kaimiņi. Tūkstošiem cilvēku dzīvēs liktenis bezjūtīgi ievilcis pavisam citu – neparedzamu, negribētu, nežēlīgu trajektoriju. Viss, par ko reiz ticis sapņots, ticis novirzīts no plānotā kursa.
Sudrabainais punktiņš debesīs jau sen pagaisis skatienam, bet mani pirksti joprojām aptvēruši nez kur pagadījušos pildspalvu, un uz papīra lapas parādās lidmašīnas siluets. Pazuduši lidojumā… Tieši tā nolemju nosaukt savu jauno garadarbu, kam ir jātop tūliņ pat. Pārāk pilna mana sirds un pārāk tukšs debess jums..."

Sandra
***
"Latviešu trimdinieki Īrijā
(fragments)
“Īrija – drošs patvērums latviešu kara bēgļiem
Kara nomocītajā Eiropā ekonomiski atpalikusī un katoliski puritāniskā Īrija nebūt nebija kara bēgļu kārotākais galamērķis, tomēr tas bija gana drošs patvērums bez pajumtes palikušajiem. Šī bija klusa un pietiekami aizmirsta sala Eiropas nomalē, kur latvieši varēja paslēpties un justies komunistu neaizsniegti. Neviens viņus šeit arī tā īsti nemeklēja. Un kam gan varēja ienākt prātā, ka tieši Īrijā visu savu mūžu nodzīvos Helmuts Riekstiņš, kuru ģimene Latvijā sešdesmit gadus uzskatīja par bezvēsts pazudušu; ka slēpdamies zem sveša vārda, savu dzīvi te nodzīvos un bērnus par krietniem cilvēkiem izaudzinās Pēteris Draviņš; ka kapteinis Ferdinats Falks vēl ilgus gadus pēc kara brauks jūrā zem svešu zemju karogiem un viņa ģimene Latvijā par to pat nenojautīs. Daudzi no bēgļiem par sevi nedeva nekādas ziņas radiem okupētajā dzimtenē, nolūkā viņus šādi pasargāt no padomju represijām.
Ar Sarkanā krusta palīdzību Īrijā nonāca vairāki Vācijā noklīdušie latviešu bērni, kurus pēc tam adoptēja īru ģimenes. Vēlāk, jau pieauguši, viņi ar organizācijas palīdzību meklēja savus piederīgos gan Latvijā, gan ārpus tās. Dažreiz atrada, bet dažreiz ne.
„Toreiz nebija laika garām pardomām. „Bēdz!” man sacīja māte. Un es paķēru tikai pāris lietas un skrēju. Es pat neatceros, vai pateicu mātei uzredzēšanos,” tā savu aizbraukšanu no Latvijas Otrā pasaules kara laikā atceras rīdziniece Aina Roze Mūra (Moor), latviete, kas lielāko sava mūža daļu ir nodzīvojusi Viklovas grafistē, Īrijā. Tikai 2012.gadā viņai izdevās atrast savus tuviniekus.
“Es par viņiem domāju katru dienu. Ko viņi dara, kā viņiem iet? Man nebija ne jausmas, kas ar viņiem noticis,” Īrijas valsts televīzijas RTE sižetā stāsta Aina..."

Inguna
***
https://www.facebook.com/Inguna-Brazils-Page-1503432026569283/

Notikumi

8.martā notiks mūsu kluba dalībnieces autores Ingridas Tāraudas ceturtās dzejoļu grāmatas "Pērlītes zem kājām/Bisers zam kuoju" atvēršanas vakars.

Elementu skaits: 3

Kontakti

00892095001

  

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts