Bloka virsraksts
Kolonnas virsraksts
                          Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA)

Elementu skaits: 1

Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA) dibināja trimdā esošie ārsti 1947. gadā Vācijā. Šobrīd tā vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.

LĀZA ir organizācija, kas ļauj apmainīties ar idejām, domām, kontaktēt savstarpēji un ar kolēģiem Latvijā. LĀZA aktīvi palīdz Latvijas studentiem, rezidentiem un ārstiem papildināt savas prasmes ārzemēs, iesaistās sabiedriskajos procesos, kas saistīti ar veselības aprūpi Latvijā un pasaulē.

LĀZA darbu vada valde un tās priekšsēdis. Organizācija apvieno vairāk nekā 300 biedrus visos kontinentos. Tās darbību nodrošina biedra naudas un ziedojumi. LĀZA ik gadus izdod savu Apkārtrakstu, ko saņem visi biedri. Kopš 1997. gada Rīgā darbojas LĀZA Informācijas centrs - birojs.

Kontaktpersonas:
1) MD Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis
2) MD Zaiga Alksne-Phillips, vicepriekšsēde, kasiere
3) MD Kamena Kaidaka, biroja vadītāja Latvijā, LĀZA Apkārtraksta redaktore

LĀZA valde
Kolonnas virsraksts
Uģis Gruntmanis, M.D.
LĀZA valdes priekšsēdis
E-pasts:  ugis.gruntmanis@utsouthwestern.edu
Kolonnas virsraksts
Zaiga Alksne Phillips, M.D.
LĀZA viceprezidente, kasiere
10040 NE 27th St.
Bellevue, WA 98004-1952, USA
Tel. 425-822 7272
E-pasts:  zap@uw.edu
Kolonnas virsraksts
Juris Lazovskis, M.D.
LĀZA sekretārs
E-pasts:  juris.lazovskis@nshealth.ca
Kolonnas virsraksts
Kaspars Tūters, M.D.
LĀZA speciāli projekti
E-pasts:  k.tuters@utoronto.ca  

Kolonnas virsraksts

Ēriks A. Niedrītis, M.D.
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda priekšsēdis
E-pasts:  erikniedritis@msn.com

Kolonnas virsraksts

Daina Dreimane, M.D.
LĀZA speciāli projekti
E-pasts: ddreiman@fastmail.fm

Kolonnas virsraksts

Gundars J. Katlaps, M.D.
E-pasts: katlapsg@vcu.edu

Kolonnas virsraksts

Jānis P. Tupesis, M.D.
E-pasts: janistupesis@mac.com

Kolonnas virsraksts

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
E-pasts: dimants@hotmail.com

Kolonnas virsraksts

Kamena Kaidaka, M.D.
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Elementu skaits: 10

Kontakti

+371 29121922