Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras fonds

LAAJ Kultūras fondu (KF) nodibināja 1952.gadā. KF visvairāk uzmanību pievērš Austrālijas latviešu garīgā mantojuma uzturēšanai, izveidojot un atbalstot dažādus kultūrsabiedriskus pasākumus.

KF priekšsēdi ievēl LAAJ kopsanāksmē, uz tik pat ilgu laiku kā LAAJ prezidiju. KF valdē ieiet LAAJ prezidija Kultūras un Jaunatnes nodaļu vadītāji/as un ne vairāk kā seši izraudzīti un pieaicināti sabiedriski darbinieki.

Darbojoties LAAJ paspārnē, KF mērķi ir veicināt un finansēt latviešu izglītību, jaunatnes darbību un latviskās kultūras nodarbības Austrālijā un Jaunzēlandē, atbalstot korus, tautas dejas, teātrus, Kultūras dienas, Jaunatnes dienas , jaunatnes sportus, nometnes, skolas , tēlojošās un lietisķās mākslas un citus latviskās kultūras pasākumus.

Neskaitāmas organizācijas un biedrības kopš 1940. gadu beigām, kad latviešu bēgļi ieceļoja Austrālijā, ir kopīgiem spēkiem – KF atbalstītas – veidojušas un uzcēlušas mūsu tautisko pajumti – tā dodot mums šai zemē iespēju paturēt mūsu latvisko seju – zemē, kur brīvībā un pārticībā varējām pievērst savu uzmanību mūsu latviskā mantojuma saglabāšanai.

KF arī sadarbojas ar citu zemju līdzīgiem latviskiem iestādījumiem, kā piemēram ar PBLA Kultūras fondu.

KF tradicionālie ienākumu avoti ir bijuši Kultūras dienu finansiālais atlikums, 3% nodeva no visām pārdotajām biļetēm Austrālijā rīkotajos sabiedriskajos sarīkojumos un gadkārtējā ziedojumu vākšanas akcija. Ja vajadzīgs, LAAJ prezidijs var arī no saviem līdzekļiem atbalstīt KF darbību.


Kontakti

61 03 9580 6410

http://www.laaj.org.au/#/kulturas-fonds/4552370461