Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē


Apvienība pārstāv latviešu organizācijas Austrālijā un Jaunzēlandē. Tā arī uzņem individuālus un mūža biedrus.

LAAJ mērķi, darbojoties demokratiskā garā, ir veicināt:
a) Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu un latviešu organizāciju sadarbību sabiedriskā, kultūras un palīdzības laukā;
b) latviskās kultūras veidošanu un saglabāšanu Austrālijā un Jaunzēlandē;
c) sadarbību ar organizācijām un valsts iestādēm Latvijā un
d) sadarbību ar latviešu organizācijām citās zemēs.

LAAJ Prezidijs:

 1. Pēteris Saulītis (Saimniecības daļas vadītājs),
 2. Dāvids Dārziņš (KF priekšsēdis),
 3. Kristīne Saulīte (LAAJ priekšsēde),
 4. Jānis Kārkliņš (LAAJ Vice priekšsēdis),
 5. Dace Daliņa (Pirmā sekretāre),
 6. Jāna Andersone (Jaunatnes nodaļa),
 7. Gita Pūpēde (Otrā sekretāre),
 8. Henrijs Pacers (kasieris), Lisa Birzule
 9. (Informācijas nodaļas vadītāja),
 10. Anita Andersone (Kultūras nodaļas vadītāja),
 11. Laila Grosa (Jaunatnes nodaļa)

LAAJ Vicepriekšsēži pārstāv un veicina LAAJ darbību 7 Austrālijas pavalstīts un 1 Jaunzēlandes pilsētā.

 1. Dienvidaustrālijā: Reinis Dancis
 2. Jaundienvidvelsā: Jānis Grauds
 3. Jaunzēlandē: Miervaldis Altments
 4. Kanberā: Juris Jakovics
 5. Kvīnslandē: Arnis Siksna
 6. Rietumaustrālijā: Jānis Vucēns
 7. Tasmānijā: Ieva Šaule
 8. Viktorijā: Anita Andersone

Kontakti

61 03 9873 9792

http://www.laaj.org.au/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts