Latviešu Akadēmiskā organizācija Zviedrijā

Latviešu Akadēmiskā organizācija Zviedrijā (LAOZ) dibināta Stokholmā, 1949.gadā. Tā iesākās kā Latvijas augstāko mācību iestāžu, galvenokārt, Latvijas Universitātes un Lauksaimniecības Akadēmijas mācībspēku apvienība. Pirmais LAOZ priekšsēdētājs bija P. Kundziņš (līdz 1952.gadam). Kopš 2005.gada LAOZ valdes priekšsēdētājs ir Jānis Alsiņš.

Kopš 1957.gada LAOZ atsevišķa nozare bija Studiju fonds, kas izsniedza atmaksājamu studiju atbalstu latviešu studentiem Zviedrijā un citās Rietumeiropas zemēs. Studiju fonda līdzekļi radās no organizāciju un atsevišķu personu ziedojumiem. Līdz ar Latvijas brīvības atgūšanu pavērās iespējas tieši atbalstīt arī Latvijas studentus, un valde jau 90-to gadu sākumā mainīja statūtus, pārvēršot to par Stipendiju fondu. LAOZ tagad ik gadus piešķir neatmaksājamas stipendijas (balvas) latviešu studentiem. Pirmās balvas tika piešķirtas Latvijas studentiem, kas mācījās Zviedrijas augstākajās mācību iestādēs. 

Patlaban balvas Veronikas Strēlertes piemiņai piešķir izciliem latviešu valodas bakalaura vai maģistrantūras studentiem, baleta studentiem ir iespējams pieteikties uz baletmeistara Alberta Kozlovska balvām, bet divas vai trīs balvas piešķir vēstures studentiem. Balvu lielums: 200 – 500 euro. Balvas var pieprasīt ne tikai studenti no Latvijas Universitātes Rīgā, bet arī studenti no citām augstākajām mācību iestādēm Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, u.c.. Stipendijas izmaksā arī Zviedrijā dzīvojošiem latviešu studentiem.

LAOZ valdes darbībā ietilpst arī LU dibināšanas atceres dienas sarīkojums, ko mēdz rīkot septembra beigās. Šā akadēmiskā vakara programmā ietilpst akadēmiskā runa, koncerts, balvu izdalīšana un vakariņas. Kopš 2005.gada akadēmisko vakaru rīko Latvijas Republikas vēstniecības telpās Stokholmā. Dalībnieki šo vakaru vienmēr ir novērtējuši pozitīvi, jo tie ir bijuši omulīgi un jautri. Itin bieži šajā sarīkojumā piedalās arī akadēmiskie viesi no Latvijas gan ar referātiem, gan kā klausītāji.

Kontaktpersonas:

Jānis Alsiņš, jan.alsins@fki.uu.se

Kristīne Dannenberga, valdes locekle, LAOZvalde@gmail.com


 

Kontakti

http://www.rhv.lv/docs/995/LAOZ.pdf