LELB Zviedrijā Eskilstūnas draudze

Kontaktpersonas:

1) Mācītāja Zilgme Eglīte, zilgme.eglite@svenskakyrkan.se, +46 (0)70-714 19 84

2) Pavils Eisāns, priekšsēdis, pavils.eisans@gmail.com

 

 

 

 

Dievkalpojumi