Latviešu centrs Minsterē

Kaut arī šī jau par simbolu kļuvusī skola ir beigusi pastāvēt pirms vairāk nekā desmit gadiem, nav iespējams runāt par Latviešu Centru Minsterē (LCM), nepieminot Minsteres latviešu ģimnāziju (MLĢ).

1946.gadā Detmoldā dibinātā skola kopš 1957.gada darbojās Minsterē, tobrīd tā bija tā sauktajā brīvajā pasaulē vienīgā pilna laika ģimnāzija, kurā mācības tika apgūtas latviešu valodā. Sākotnēji ģimnāzijā mācījās tikai bērni no Vācijas, taču laika gaitā viņiem pievienojās skolēni no aizvien jaunām zemēm. Līdz ar to mācības skolā un dzīve internātā bija savā ziņā "internacionāls" piedzīvojums vienas nācijas ietvaros. Ģimnāzijā tika rīkoti dažādi latviešu svētki un sarīkojumi, divreiz Minsterē tika organizēti arī Eiropas dziesmu svētki jeb Dziesmu dienas, kurās piedalījās vairāki tūkstoši dalībnieku, notika arī prozas un dzejas lasījumi, teātra izrādes un dažādas izstādes. Plašu ievērību (arī vācu presē) guva jauniešu demonstrācijas, kurās tika pievērsta uzmanība cilvēktiesību problēmām Padomju Latvijā un okupācijas faktam.

Tomēr 1980.gadā Ziemeļreinas-Vestfālenes valdība grasījās slēgt skolas internātu. Kā jau minēts, ģimnāzijai nepieciešamais skolēnu skaits lielā mērā tika nodrošināts tieši tādēļ, ka skolā mācījās bērni no visas pasaules – internāta slēgšana varēja izrādīties liktenīga arī pašas ģimnāzijas pastāvēšanai. Tāpēc 1982.gada sākumā, sadarbojoties vairākām trimdas organizācijām, tika dibināta labdarības organizācija LCM. Sākotnēji centra galvenais uzdevums bija piesaistīt Minsteres latviešu ģimnāzijas internāta celtniecībai nepieciešamos līdzekļus. Tika veikti dažādi pasākumi, aicinot ziedot trimdas latviešus no visas pasaules, kā arī piesaistot Vācijas sabiedrības uzmanību skolas būtiskajai nozīmei trimdas latviešu dzīvē. Redzot latviešu iniciatīvu, Vācijas valdība piešķīra ievērojama apmēra līdzfinansējumu, kā rezultātā bija iespējams paplašināt paredzēto būvniecību.

1986.gadā durvis vēra LCM jaunā ēka, kurā atradās Minsteres latviešu ģimnāzija, tās internāts un arī jaunizveidotais latviešu centrs.

Jaunajā ēkā notika visdažādākie ar kultūru un latvietības saglabāšanu saistīti pasākumi, sākot no izglītojošiem semināriem līdz jauniešu tematiskajām ballītēm. Atmodas laikā ģimnāzijai bija būtiska nozīme, kā vienojošam spēkam starp trimdu un Latvijā dzīvojošajiem latviešiem. Tomēr, Latvijai atgūstot neatkarību un rodoties iespējai iegūt izglītību demokrātiskajā Latvijā, skolas nozīme aizvien mazinājās, un 1998.gadā tā tika slēgta.

Taču pats LCM turpina eksistēt, un tā piedāvājums varētu būt interesants ļoti plašam cilvēku lokam.

Centrā atrodas unikāla trimdas bibliotēka, kas drīzumā tiks iekļauta arī Minsteres Universitātes bibliotēkas kopkatalogā. Bibliotēkā atrodamā trimdā izdotā latviešu literatūra un publicistika, kā arī ģimnāzijas mācību materiāli varētu būt aizraujošs pētījuma objekts vēstures un filoloģijas studentiem. Turklāt centram ir sadarbība ar Minsteres Universitātes Starpdisciplināro Baltijas studiju institūtu.

Arī mūsdienās būtiska ir LCM loma latvietības saglabāšanā – reizi nedēļā centrā iespējams apmeklēt latviešu bērnu dārzu, kori un tautas deju nodarbības, tiek svinēti svētki – Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Jāņi u.c. Centrā apskatāmas ar Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas Mauriņas un Konstantīna Raudives memoriālās istabas.

LCM tiek rīkoti arī dažādi semināri un vasaras skolas, kurās iespējams piedalīties gan kā studentam, gan pasniedzējam.

Savukārt daudz pūļu prasījušais internāts ir kļuvis par mājām studentiem un latviešiem, kas strādā Minsterē.

2016.gadā beigsies LCM sākotnējās saistības ar Ziemeļreinas-Vestfālenes valdību, tādējādi paverot plašākas iespējas centra turpmākai attīstībai – šeit būtu iespējams izveidot arī trimdas pētniecības centru vai arī attīstīt centru kā organizāciju, kas palīdzētu latviešu uzņēmējiem un darba meklētājiem Vācijā. Ir nepieciešams izpratnes tilts, kas savienotu pagātni un tagadni, trimdas un Latvijas latviešus. LCM jau vēsturiski vienmēr ir tiecies būt par šo savienojošo elementu, tāpēc centrā pieejamie materiāli ir savā ziņā unikāls pamats tālākiem pētījumiem, un centra durvis vienmēr ir atvērtas cilvēkiem, kas vēlas iegūt informāciju par dzīvi Vācijā un dalīties savā pieredzē, ilgojas ieraudzīt nelielu daļiņu Latvijas arī atrodoties ārzemēs vai vēlas īstenot kādas jaunas idejas.


 

Kontakti

0251 217017

http://www.lcm.lv

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Karte
Satelīts