• Sākums

 

Tālmācības vidusskola Rīgas Komercskola


Rīgas Komercskola īsteno vidējo izglītību un pamatizglītību tālmācības formā, kura tiek realizēta internetā. Ir iespēja iegūt akreditētu vidusskolas izglītību tālmācībā, izmantojot internetu. Ir iespēja izvēlēties četrus vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētus virzienus un iegūt vidējo komercizglītību, kas ir biznesa izglītības pirmais posms.  Mācības pēc 9.klases ir aktuāls jautājums ikvienam, kurš vēlas iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību, lai pēc vidusskolas pabeigšanas, ar izcilām sekmēm var startēt kādā no augstskolām. Rīgas Komercskola piedāvā arī pamatizglītību tālmācības formā, internetā. 

Tālmācība ir neklātienes izglītības forma, organizējot mācības internetā. Tālmācības vidusskola ir moderna neklātienes vidusskola.

Rīgas Komercskolas misija ir sagatavot cilvēku dzīves darbībai, tā, lai viņš būtu ar stabilām morālajām un garīgajām vērtībām, būtu patstāvīgs un atbildīgs, uzņēmīgs un paškritisks, lai prastu sadarboties ar cilvēkiem un būtu labestīgs, lai būtu gatavs pilnveidoties un piemēroties mainīgajai pasaulei, lai spētu būt profesionāls savā darbības jomā. Tādējādi "Rīgas Komercskolā" tālmācības vidusskolā var iegūt kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību.

Konttaktālrunis : 67828055, +371 67-828-055 vai +371 29-104-327 (direktore) 

 

Kontakti

67828055

http://www.rigaskomercskola.lv/

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts

Notiek lapas atvēršana!