• Sākums

 

Adelaides latviešu skola

 

Latviešu skolu ir dibinājusi un pārrauga DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība). 

Skola darbojas zem Dienvidaustrālijas pavalsts Etnisko skolu valdes, kas ir valdības institūcija un kura daļēji atbalsta skolu finansiāli. Skola sastāv arī Etnisko skolu asociācijā, kas ir brīvprātīga organizācija, kura apvieno Dienvidaustrālijas etniskās skolas un sniedz tām metodisko pabalstu.

Kontaktpersonas: 
* Vidusskola un pieagušo apmācība: Ilga Vasele, 08 8332 6152, ilga_vasele@hotmail.com

* Pamatskola: Iveta Leitase, 0402 054 854
* Bērnudārzs un spēļu grupa: Mārīte Rumpe, 0431056 045

 


 

Kontakti

0402 054 854

http://www.skola.org.au

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts