• Sākums

 

Latvijas Okupācijas muzejs

Muzeju uztur un pārvalda sabiedriskā labuma organizācija Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (LOMB).  Latvijas Saeima 2006. gadā apstiprināja Latvijas Okupācijas muzeja likumu, kas nosaka valsts attiecības ar OMB, nodrošina valsts finansiālo atbalstu muzejam un nostiprina muzeja tiesības lietot ēku un tai piederošo zemi. 2010., 2011. un 2012. gadā muzejs no valsts saņēma tikai ap 10% no muzeja operatīvā gada budžeta izdevumiem, pārējie līdzekļi ir apmeklētāju un atbalstītāju ziedojumi. Lielākie muzeja atbalstītāji ir ārzemju latviešu sabiedrība - gan organizācijas, gan individuāli ziedotāji.

Muzejs iekļauts Latvijas valsts diplomātiskajā protokolā, un to apmeklē daudzi ārvalstu vadītāji, diplomāti un citi oficiālo vizīšu pārstāvji. Ik gadu muzejs uzņem vairāk kā 100 tūkstošus apmeklētāju, galvenokārt ārvalstu tūristus un skolēnu grupas no Latvijas.

 

Darba laiks: No 1. maija līdz 30. septembrim KATRU DIENU no plkst.11.00 - 18.00 No 1. oktobra līdz 30. aprīlim katru dienu, IZŅEMOT PIRMDIENAS, no plkst.11.00 - 17.00

 

                Direktors

                Gunārs Nāgels

                +371 67 212 715

                gunars.nagels@omf.lv            

       

               

           

                OMB valdes priekšsēdis

                Valters Nollendorfs

                +371 66 116 755

                valtersn@lanet.lv            

       

               

           

                Direktora vietniece, Galvenā krājuma glabātāja

                Taiga Kokneviča

                +371 67 229 248

                tk@omf.lv            

       

               

           

                Direktora vietniece attīstības lietās

                Līga Strazda

                +371 67 229 244

                liga@omf.lv            

       

               

           

                Sabiedrisko lietu vadītāja

                Inese Krieviņa

                +371 67 229 244

                inese.krievina@omf.lv            

       

               

           

                Ekspozīcijas kurators

                Kārlis Dambītis

                +371 67 213 731

                karlis.dambitis@omf.lv            

       

               

           

                Izglītības nodaļas vadītāja

                Inguna Role

                +371 67 211 030

                inguna.role@omf.lv            

       

               

           

                Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja

                Lelde Neimane

                +371 66 116 757

                lelde.neimane@omf.lv            

       

               

           

                Publiskās vēstures nodaļas vadītājs

                Uldis Neiburgs

                +371 66 116 756

                uldis.neiburgs@omf.lv            

       

               

           

                Saimniecības nodaļas vadītājs

                Ziedonis Grigorjevs

                +371 67 213 732

                ziedonis.grigorjevs@omf.lv            


 

Kontakti

371 67 212 715

http://okupacijasmuzejs.lv/

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite