• Sākums
Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība
Kolonnas virsraksts

Elementu skaits: 1

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) apvieno vienā organizācijā ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.

LĀZA uzdevums ir kļūt par organizāciju, kas apvieno visus ārpus Latvijas dzīvojošos ārstus, zobārstus, medicīnas zinātniekus, māsas un citus nozares profesionāļus, izveidojot platformu, kas ļauj apmainīties ar idejām, domām, kontaktēt savstarpēji un ar kolēģiem Latvijā, tā ir organizācija, kas aktīvi palīdz Latvijas studentiem, rezidentiem un nozares profesionāļiem papildināt savas prasmes ārzemēs.

LĀZA darbu vada valde un tās priekšsēdis. Kā globālai organizācijai – tai ir savas nodaļas ASV, Kanādā, Anglijā, Vācijā, Francijā un Skandināvijā. Ieceres stadijā ir Austrālijas nodaļa. Organizācija apvieno vairāk nekā 300 biedrus. Tās darbību nodrošina biedra naudas un ziedojumi. Kopš 1997. gada Rīgā darbojas LĀZA Informācijas centrs un tiek izdots LĀZA Apkārtraksts (reizi gadā).


Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība

Kontaktpersonas:
1) Jānis Dimants
2) Zaiga Alksne-PhillipsKontakti

http://lazariga.lv/

763 574 9110