• Sākums

 

Stokholmas Latviešu skola

Par skolu:
Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar. Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1953.gada Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās sestdienās no plkst.10.15 līdz plkst.14.15. Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri. Skolā patlaban mācās vairāk nekā 60 bērni no 2 līdz 14 gadiem. Lielākā daļa bērnu nāk no vismaz divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam tikai latviski!
Skolas mērķis:
Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus draugus.

Bērnudārzs un pirmsskola:

Bērnudārza un pirmsskolas grupiņās mācās attiecīgi 2-3,5 un 3,5-5 gadu veci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) plkst.10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi.
Nodarbības sākas plkst.10.30. Vecāko klašu skolēni nodarbībās darbojas patstāvīgi, mazākajiem, vai ja tas nepieciešams, lai bērns iejustos jaunā vidē, līdzi nāk viens no vecākiem un arī piedalās nodarbībās.
Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājas ģimenes lokā.
Plkst.11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns, tāpēc ir iespēja ēst siltas pusdienas. Plkst.12.00 pirmsskolas grupiņai nodarbības turpinās – mēs dziedam kopā ar pirmo klasi. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas plkst.12.00, savukārt pirmsskolai plkst.12.45.

Kontaktpersona: Ieva Reine, Skolas mācību pārzine

 

Kontakti

46 07 0177 2458

http://www.stokholmaslatviesuskola.se/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts