• Sākums

 

Asociācija "Luksemburga-Latvija"

 

Asociācija "Luksemburga–Latvija" ir 2008.gadā reģistrēta sabiedriska organizācija, lai gan faktiski tā sāka darboties jau krietni pirms tam. Tās uzdevums ir ne vien apvienot Luksemburgā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, bet arī popularizēt latviešu kultūru Luksemburgā.

Asociācijas paspārnē ir izveidota latviešu bērnu sestdienas skoliņa "Strops", ir organizēti dažādi kultūras un informatīvi pasākumi, izstādes un valsts svētku svinības, iesākta Jāņu svinēšanas tradīcija Luksemburgā. Sadarbojamies arī ar citām organizācijām un asociācijām, kā arī Latvijas vēstniecību Beļģijas Karalistē un Luksemburgas Lielhercogistē.

2012.gada aprīlī asociācijai pievienojās vairāki entuziasti, un te nu jūs redzat rezultātu. Turpinot jau iepriekš iesākto, ir tapusi šī vietne – jauna telpa ar vienu jumtu. Kopīgu. Un gana lielu. Lai vietas pietiek visiem. Gan "Stropa" bērniem, gan "Dzērvēm", gan visiem, visiem citiem. Gan asociācijas biedriem, gan tiem, kas vēl tikai pievienosies, gan visiem pārējiem – pat savrupniekiem. Gan Luksemburgas latviešiem, gan mūsu draugiem no citām zemēm. Lai nāk pie mums! Vietas pietiks visiem.

Asociācijas biedri reizi divos gados pārvēlē valdi. Patlaban valdē ir septiņi locekļi, no kuriem katrs atbild par konkrētu jomu:
1) Inese Grīnberga, valdes priekšsēdētāja

2) Anna Liniņa, valdes priekšsēdētājas vietniece, vietne latviesi.lu

3) Māris Briedis, kasieris

4) Inta Jansone, sekretāre

5) Daiga Priede, latviešu skola "Strops"

6) Aiga Ožehovska, folkloras kopa "Dzērves"

7) Inguna Miļūna, kultūras pasākumi

 


 

Kontakti

http://www.latviesi.lu/lv/news/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts