Latviešu biedrība Beļģijā

 

Latviešu biedrība Beļģijā (saīsināti LBB) jeb Association Lettonne en Belgique (a.s.b.l.) ir Beļģijā oficiāli reģistrēta sabiedriskā organizācija. Kontaktiem ar valdi izmantojiet e-pastu lbb@latviesi.be

 

LBB darbības mērķis ir veicināt komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēt šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū.

 

LBB darbības mērķis ir veicināt komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēt šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū.

Biedrība tika izveidota 2004. gadā, pārveidojoties Latviešu nacionālajai komitejai Beļģijā, un tās statūti ir publicēti "Le Moniteur belge" 2004. gada 9. augustā. 2006. gada 13. aprīlī LBB atjaunojās Rietumeiropas latviešu apvienībā (tagad Eiropas Latviešu apvienība - ELA).

Kontakti

http://www.latviesi.be

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite

Notiek lapas atvēršana!