• Sākums

 

Čikāgas latviešu evaņģēliski luteriskā Ciānas draudze

Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudze dibināta 1897. Draudzes mērķi un uzdevumi ir apvienot draudzē Čikāgā un apkārtnē dzīvojošos evanģeliski luterticīgos latviešus, veicināt un sekmēt reliģisko dzīvi un tradicijas latviešu valodā, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nikajas un Atanazija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katķismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordia) sakopotiem rakstiem.

Ciānas draudze atrodas Čikāgā, pilsētas ziemeļu rietumos. Dievkalpojumi notiek ik svētdienas, plkst. 10:00 latviešu valodā.


Kontaktpersonas:
1) Priekšnieka vietas izpildītāja Silvija Kļaviņa-Barshney

2) Dāmu kom. priekšniece Inara Grigolats

3) Gundega Puidza, mācītāja


 

Kontakti

http://blackjack.lv/cdc/index.php/cikagas-draudzes/ciana-menuu-2

708 453 0534

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts