• Sākums

 

Bostonas latviešu evaņģēliski luteriskā Trimdas draudze

 

Dievkalpojumi notiek svētdienās pulkst. 11:00 (pulkst. 10:00 pa vasaru); bībeles stundas un pārdomu pēcpusdienas reizi mēnesī.
Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi notiek latviešu valodā, bet lielos svētkos mācītājs parasti sveicina viesus angliski. Bostonas latviešu evanģēliski luteriskā Trimdas draudze ir daļa no 
Latviešu Ev. Lut. Baznīcas Amerikā (LELBA).

 Mērķi:
Bostonas latviešu ev. lut. Trimdas draudzes galvenais mērķis ir sekmēt un izplatīt kristīgo ticību latviešu valodā, kā tas ir ieņemts ev. lut. Baznīcas praksē un doktrīnās, un sniegt garīgo, morālo un materiālo palīdzību draudzes locekļiem nepieciešamības gadījumos.
Draudzei vēlams sadarboties ar garīgo vai laicīga rakstura organizācījām, ja to mērķi un darbība nevēršas pret Dieva vārdu, kristīgo Baznīcu un šiem statūtiem.
Draudze atzīst Vecās un Jaunās derības. 

Iestājies:

Ar jautājumiem par iestāšanos draudzē, kristībām, iesvētibas mācībām, laulībām, vai ko citu, lūdzam sazināties ar kanceleju vai priekšnieci Katrīnu Veidiņu.
Ja vēlaties iestāties Bostonas latviešu ev.-lut. Trimdas draudzē, lūdzam izpildit sekojošo anketi un nosūtīt kancelejas darbvedei, Liai Dilbai (58 Irving Street, Brookline, MA 02445-7742).

 

Kontaktpersonas:

1) Priekšniece Katrīna Veidiņš - veidinsk@gmail.com

2) Dāmu kom. priekšniece Maija Galiņa - mgalins@partners.org

3) Dāmu kom. priekšniece Ilga Richers - richtersg@gmail.com

4) Draudzes mācītājs Igors Safins - (617) 637-3921, igorssafins@gmail.com

 


 

Kontakti

617 232 5994

http://www.bostonlatvians.org/draudze.html

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts