Amerikas Latviešu apvienība

Apvienība

Apraksts

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem. 


ALAs mērķi ir: 
* Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV; 
* Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV; 
* Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari; 
* Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi; 
* Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas; 
* Sniegt humanitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā; 
* Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

ALAs valde

1) Anita Bataraga, priekšsēde - abatarags@optonline.net
2) Andris Ramāns, priekšsēdes vietnieks un līdzekļu vākšanas nozare - a.ramans@comcast.net
3) Taira Zoldnere, informācijas nozares vadītāja - taira.zoldnere@gmail.com
4) Vaira Rozentāle, kasierie - vaira@prodigy.net
5) Juris Mežinskis, valdes sekretārs - Jmezinskis@cinci.rr.com
6) Andra Zommere, izglītības nozare - azommers@sbcglobal.net
7) Iveta Vesmane – Felzenberga, kultūras nozare - ivetavf@yahoo.com
8) Ēriks Krūmiņš, sadarbība ar Latviju - krumins@wi.rr.com
9) Toms Trautmanis, sporta nozare - tomstrautmanis@yahoo.com
10) Sarma Muižniece Liepiņa, ALA Kultūras fonda vadītāja - sarmaliepins@verizon.net
11) Arvīds Bļodnieks, Latviešu institūts - arvids@lasl.com
12) Raits Eglītis, Ģenerālsekretārs / Biroja vadītājs - 
13) Dace Eglīte, biedru nozares lietvede un projektu asistente - alamembers@alausa.org
14) Anita Juberts, "Sveika, Latvija!", "Sveika, Dzimtene!", "Hello, Latvia!" ceļojumu koordinatore - projekti@alausa.org
15) Ilze Garoza, speciālo projektu lietvede - ilze.garoza@alausa.org

Kategorija

Apvienība

Kontakti

301 340 1914

http://www.alausa.org/lv/

alainfo@alausa.org

http://www.facebook.com/pages/American-Latvian-Association/224292084323311

https://twitter.com/ALA_USA

http://www.draugiem.lv/group/16029878/amerikas-latviesu-apvieniba/

Vietas

Glenora Hills
Amerikas Savienotās Valstis