• Sākumlapa

Amerikas Latviešu apvienība

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem. 


ALAs mērķi ir: 
* Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV; 
* Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV; 
* Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari; 
* Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi; 
* Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas; 
* Sniegt humanitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā; 
* Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

ALAs valde

1) Anita Bataraga, priekšsēde - abatarags@optonline.net
2) Andris Ramāns, priekšsēdes vietnieks un līdzekļu vākšanas nozare - a.ramans@comcast.net
3) Taira Zoldnere, informācijas nozares vadītāja - taira.zoldnere@gmail.com
4) Vaira Rozentāle, kasierie - vaira@prodigy.net
5) Juris Mežinskis, valdes sekretārs - Jmezinskis@cinci.rr.com
6) Andra Zommere, izglītības nozare - azommers@sbcglobal.net
7) Iveta Vesmane – Felzenberga, kultūras nozare - ivetavf@yahoo.com
8) Ēriks Krūmiņš, sadarbība ar Latviju - krumins@wi.rr.com
9) Toms Trautmanis, sporta nozare - tomstrautmanis@yahoo.com
10) Sarma Muižniece Liepiņa, ALA Kultūras fonda vadītāja - sarmaliepins@verizon.net
11) Arvīds Bļodnieks, Latviešu institūts - arvids@lasl.com
12) Raits Eglītis, Ģenerālsekretārs / Biroja vadītājs - 
13) Dace Eglīte, biedru nozares lietvede un projektu asistente - alamembers@alausa.org
14) Anita Juberts, "Sveika, Latvija!", "Sveika, Dzimtene!", "Hello, Latvia!" ceļojumu koordinatore - projekti@alausa.org
15) Ilze Garoza, speciālo projektu lietvede - ilze.garoza@alausa.org


Kontakti

301 340 1914

http://www.alausa.org/lv/


Notiek lapas atvēršana!