Kultūras biedrība Norvēģija-Latvija

 

Kulturlaget "Norge-Latvija" arbeider bl. a. med å:
* spre kunnskap om latvisk kultur;
* fremme vennskap mellom Norge og Latvia;
* understøtte demokratiseringsprosessen i Latvia;
* fremme studentutveksling mellom de to land;
* formidle kontakt mellom mennesker i de to land;
* rådgi i praktiske spørsmål ved kontakt med Latvia;
* være et felles forum for alle Latvia-interesserte.

Styre i Kulturlaget:

1) Kjell Myhre-Jensen, kjellmyhrejensen@gmail.com (styreleder)

2) Kerija Andersen, kerija.andersen@gmail.com (kasserer)

3) Andreas Gehe, aj-gehe@online.no Tlf. 41327761 (redaktør)

4) Zane Fossland, zane.fossland@gmail.com

5) Axel Wannag, a.wannag@getmail.no 

6) Sigfred I. E. Andersen, sigfred.i.e.andersen@dnb.no

7) Antra Prāne-Sundby, antraprasun@gmail.com (vara)

8) Eliza Vitola, eliizav@gmail.com (vara)


Tlf. +47 92824624 (styreleder)

Styreleder:  leder@norge-latvia.no 

Kasserer:  kasserer@norge-latvia.no 

Redaktør: red@norge-latvia.no

 

 


 

Kontakti

91 78 04 39

http://www.norge-latvia.no/

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts