Kristus Dārzs Latvian Home

Mūsu mērķis: sniegt ilgtermiņa aprūpi latviskā vidē.

Mūsu pieeja: Kristus Dārzs ir mājvieta tiem indivīdiem, kam ir nepieciešama pastāvīga aprūpe, un kas nevar vairs droši neatkarīgi dzīvot savās mājās. Kristus Dārzs cenšas kalpot katra iemītnieka fisiskām, sabiedriskām, emocionālām un garīgām vajadzībām mājīgā gaisotnē.

Mūsu principi: Kristus Dārzā, mūsu pienākums ir gādāt par visaugstākās kvalitātes aprūpi, kas tiek sniegta ar līdzjūtību un respektu drošā vidē, ievērojot katra iemītnieka individuālās tiesības. Darbinieki, brīvprātīgie palīgi un valde sadarbojas ar iemītniekiem un viņu ģimenēm, lai sniegtu gādīgu, mājīgu aprūpi.


Kontakti

905 832 3300

http://www.kdlatvianhome.com/