Latviesi.com kontakti / Impressum


Latviesi.com kontakti / Impressum

Biedrība "Mēs – latvieši pasaulē"
Reģ.Nr. 40008085209
Juridiskā adrese: "Lazdas 9", Mazsalacas novads, LV-4215

Kontaktinformācija:

Linda Firkuse,
Latviesi.com projektu vadītāja
Tālr: 26274999

Maija Ābelīte
Latviesi.com satura redaktore
Tālr: 26725433
redakcija@latviesi.com

Skype: Latviesi.com