Kolumbusas un apkārtnes Latviešu biedrība

Latviešu kultūra izkopšana, saglabāšana un popularizēšana bija un ir viens no biedrības darbības stūrkmeņiem. Vienmēr ir tikuši rīkoti koncerti, teātra izrādes, priekšlasījumi un demonstrētas latviešu filmas. 

Kolumbusas Latviešu biedrības vadītāja ir Maija Bērziņa

Kontaktpersona: Laima Riekstiņa, Kolumbusas Latviešu biedrības sekretāre  


Kontakti

1 614 529 8159