Klīvlandes Latviešu biedrība

Mērķis:
1) Apvienot Klīvlandes un apkārtnes latviešus;
* latviešu tautas brīvības un tiesību uzturēšanai un aizsargāšanai;
* latviskās kultūras un izglītības uzturēšanai un veicināšanai ārpus Latvijas;
* tautas tradīciju saglabāšanai.

2) Veicināt sabiedrības iepazīstināšanu ar Latvijas un latviešu tautas centieniem;
3) Palīdzēt latviešu tautai Latvijā humanitārā un izglītības laukā;
4) Kopt un uzturēt dzīvu latviešu valodu;
5) Veidot Amerikas latviešu kopību demokrātiskā garā un atbalstīt tās darbību.

Lai izpildītu izvirzītos mērķus, KLB rīko gleznu izstādes, kultūras dienas, Draudzīgā aicinājuma atceri, teātra izrādes, dzeju vakarus, valsts svētku svinības, koncertus un filmu izrādes.

Kontaktpersona: Silvija Rutenberga


Kontakti

http://www.klivlatbiedriba.blogspot.com/