Kanberas Latviešu biedrība

Par biedrību

Kanberas Latviešu biedrību (KLB), vienu no pirmajām latviešu biedrībām Austrālijā, nodibināja 1949. gada 8.maijā, lai apvienotu Kanberā dzīvojošus latviešus, kuri atzīst Latvijas kultūras un tradīciju turpināšanu un veicināšanu.

Kanberas latviešu biedrības paspārnē darbojās tautas deju kopa “Sprigulītis”. Reizi mēnesī KLB rīko saietus ar referātiem, saviesīgus vakarus, kino izrādes utt. KLB rīko Aizvesto piemiņas dienu kopā ar igauņiem un lietuviešiem, kā arī organizē Valsts Svētku svinības 18. novembrī.

Biedrības mērķi

Sākumā viens no galvenajiem biedrības uzdevumiem bija iepazīstināt austrāliešu sabiedrību ar latviešu imigrantiem un palīdzēt vietējām iestādēm sadarboties ar ieceļotājiem, vēlāk biedrības loma mainījās – par galveno uzdevumu kļuva Austrālijā dzīvojošo latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves izveidošana un uzturēšana.

Patlaban viens no biedrības galvenajiem uzdevumiem ir uzturēt sakarus ar Latviju, apvienot Kanberā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus un palīdzēt atjaunotajai Latvijai. Biedrības atbalsts Vītolu fondam ir nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē, jo Kanberas Latviešu biedrības stipendija palīdzēs kādam jaunietim piepildīt savu sapni iegūt augstāko izglītību

Kontakti
Priekšsēdētājs Ēriks Ingevics
133 MacKenzie Street, Hackett, ACT  2602, Australia
Tel.  61 02 62477290  
E – pasts: e.inge@y7mail.com

Vice-priekšsēdētājs Juris Jakovics
3 Bingley Crescent, Fraser, ACT  2615 , Australia
Tel. 61 02 62586189  
E – pasts: jakj@iimetro.com.au  

Sekretārs  Andrejs Grigulis
11 Cotton Place, MacGregor, ACT  2615, Australia
Tel. 61 02 62551467  
E – pasts: grigulis@velocitynet.com.au

Kasieris  Jānis Stambulis
3 Gilday Place, Fadden, ACT  2904,  Australia
 Tel. 61 02 62918032 
E – pasts:  jstambulis@yahoo.com.au

Sabiedrisko uzdevumu vadītāja Skaidrīte Dariusa
48 Rivett Street, Hackett, ACT  2602,  Australia
Tel. 61 04 17654002
E – pasts:  skaidrite@ozemail.com.au

Kontakti