Kalamazū latviešu evanģēliski luteriskās apvienotās draudzes Dāmu komiteja

 

Dāmu komitejā sastāv visas iesvētītās draudzes locekles. Komitejas valde ievēlama no balstiesīgo locekļu vidus uz vienu gadu un tā sastāv no priekšnieces, viņas vietnieces, sekretāres, kasieres un trim citām loceklēm.

Dāmu komiteja ir draudzes iestādījums un sadarbojas ar draudzes mācītāju, valdi, padomi, latviešu skolu, skautu un gaidu organizācījām. 

Sēdēs var piedalīties draudzes mācītājs un draudzes priekšnieks. Komitejas uzdevums ir draudzes dzīves sekmēšana, palīdzot draudzes garīgās un materiālās dzīves veicināšanā, kas izteicas līdzekļu vākšanā - sarīkojumu rīkošanā, veco ļaužu un slimnieku apmeklēšanā un citāda veida palīdzībā.

 

Kontaktpersona: 

Dāmu komitejas priekšniece Mārīte Grīnberga: 269 244 5691, mammagrin@aol.com 

 

 

Kontakti

http://kalamazoolatvians.com

269 244 5691

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts