Kalamazū Latviešu biedrība

KLB Vēsture:
Latvieši sāka ieceļot Kalamazū 1948.gadā un drīz jau bija sabraukuši pietiekami daudz, lai sāktu organizēties. 95 tautieši sanāca 1950.gada 30.jūnijā, lai nodibinātu Kalamazū un apkārtnes latviešu biedrību un ievēlētu komponistu Jēkabu Poruku par pirmo priekšsēdi.

Dalībnieki vienojās:
Biedrības mērķis ir apvienot Kalamazū un apkārtnē dzīvojošos latviešus kulturālas dzīves veidošanai, veicināt viņu vidū draudzīgas attiecības un kopt latviešu tradīcijas. Šajā nolūkā biedrība rīko sanāksmes, sarīkojumus, koncertus, izstādes, referātu vakarus, dažādus kursus, veido biedru sekcijas dažādiem mērķiem un uztur bibliotēku. (no biedrības satversmes, Atmiņu taka 27.lpp.)

Interesanti, ka jau no paša sākuma latvieši aptvēra, ka viņiem ne tikai jāveicina rosmes savā starpā, bet aktīvi jāveido kontakti ar amerikāņu sabiedrību – gan lai radītu apziņu par Latvijas okupāciju, gan lai iepazīstinātu ar latviešiem kā tautu, lai tie tiktu pieņemti un respektēti Kalamazū. Latvieši piedalījās dažādos tautību festivālos, rīkoja koncertus un izstādes amerikāņu sabiedrībai.

Kultūras dzīve bija ļoti aktīva Kalamazū ar koncertiem, izstādēm, teātra izrādēm un literāriem sarīkojumiem. Koris “Dziesmu Vairogsā Arnolda Kalnāja vadībā bija ļoti aktīvs līdz 70to gadu beigām, un arī pēc tam ir bijuši dažādi kori. KLB ir vienmēr rīkojusi koncertus vietējiem un ceļojošiem māksliniekiem, un pēc Latvijas brīvības atgūšanas 1991.gadā, koncerti un teātra izrādes nākušas arī no Latvijas. Vairākkārt Kalamazū tika rīkotas Centrālās kultūras dienas. Pirms Gaŗezera, KLB rīkoja Jāņus Staģu ģimenes lauku saimniecībā.

Nacionālpolitiskais darbs vienmēr bijis svarīgs un KLB ir piedalījusies Apspiesto tautu nedēļas sarīkojumos. Amerikas latviešu apvienības kongresi ir notikuši Kalamazū piecas reizes. Katru gadu KLB rīko 18.novembra sarīkojumu un daudzus gadus arī rīkoja 14.jūnija piemiņas brīdi, kuru tagad organizē Daugavas Vanagi. KLB ir atbalstījusi jaunatni ar stipendijām.

KLB paspārnē izveidojās dažādas interešu kopas – mednieki makšķernieki, novusa, tautas deju, jauniešu, un viena no aktīvākām bija rokdarbu kopa, kas bieži piedalījās ar saviem izstrādājumiem tautību festivālos.

Pie latviešu organizācijām ļoti bieži izveidojās dāmu komitejas, ko amerikāņi varbūt sauktu par “hospitality committee”, kas gādā par mājīgiem un patīkamiem sarīkojumiem ar gardiem mielastiem un glīti iekārtotām telpām. KLB dāmu komiteja uzņēma viesu māksliniekus un, pirms to darbu pārņēma Daugavas Vanagi, aprūpes darbus, ieskaitot saiņu sūtīšanu karavīru ģimenēm uz Vāciju un vēlāk uz Latviju. KLB dāmu komiteju ilgus gadus vadīja Hedviga Polis.

Tagadne:
Kalamazū un apkārtnes latviešu biedrība un Kalamazū latviešu sabiedriskais centrs ir apvienojušies. Jaunā organizācija, kuras nosaukums tagad ir "Kalamazū latviešu biedrība" ir sākusi savu darbu.

Angliski tās nosaukums tagad ir "Kalamazoo Latvian Association, Inc." un tā ir legāli pārņēmusi bezpeļņas organizācijas statusu no sabiedriskā centra. IRS nummurs kas tika piešķirts sabiedriskam centram, ir tagad pārskaitīts uz jauno organizāciju. Līdz ar to visi ziedojumi tāpat būs atvelkami no nodokļiem kā agrāk.

Kalamazū Latviešu Biedrība aicina ikvienu tautieti kas vēl neesiet mūsu biedrībā, iestāties un atbalstīt mūsu sabiedrību un kopējos pasākumus kā arī mūsu mājvietu – Centru.Kontakti

1 269 343 4716

http://saites.org/KLB/Aboutlv.html

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts