Dalies:

Kāpēc Zviedrijā latvieši ir tik aktīvi - ZLA Stokholmas nodaļas kārtējā pilnsapulce

  • 06. Jun. 2020
  • 17.15
Kāpēc Zviedrijā latvieši ir tik aktīvi - ZLA Stokholmas nodaļas kārtējā pilnsapulce
Kāpēc Zviedrijā latvieši ir tik aktīvi - ZLA Stokholmas nodaļas kārtējā pilnsapulce
Kāpēc Zviedrijā latvieši ir tik aktīvi - ZLA Stokholmas nodaļas kārtējā pilnsapulce

8. februārī Zviedrijas latviešu apvienības (ZLA) Stokholmas nodaļa aicināja savus biedrus uz ikgadējo pilnsapulci, kurā nodaļas valde atskaitījās par organizētajiem pasākumiem, darbību un budžetu 2019. gadā, kā arī ievēlēja jauno valdi. Pagājušais gads Stokholmas nodaļai bija nozīmīgs, jo nāca klāt 85 biedri, tā biedru skaits sasniedza jau 639. Tika noturēta arī ārpuskārtas pilnsapulce, kur atjaunoja un pieņēma Stokholmas nodaļas statūtus. 

2019. gads bija pasākumiem un aktivitātēm bagāts, jo nodaļas valde noorganizēja divas teātra izrādes - Oslo latviešu amatierteātra izrādi, kā arī izrādi “Silvija”, tāpat divas filmu pirmizrādes - “Bille” un “Spiegs, kurš ir mans tēvs”, kurā piedalījās arī valodniece un tulkotāja Ieva Lešniska. Nodaļas pasākumu grozā ir arī tradicionālie Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku tirdziņi. Ņemot vērā, ka Stokholmas nodaļas sastāvā ietilpst arī Jauniešu klubiņš, tad dabiska ir līdzdalība Jauniešu klubiņa organizētajos Eiropas projektos.

Pēdējos trīs gadus Stokholmas nodaļas valde ir intensīvi strādājusi, lai sakārtotu finansiālās un ekonomiskās atskaites, rūpīgi plānojot paredzēto pasākumu tāmes, izmaksas un ienākumus, lai kultūras sarīkojumi, kurus organizējam, atmaksātos vai vismaz nenestu zaudējumus. Kā rēķināja valde, lai viss noritētu raiti, kopumā esam ieguldījuši apmēram 3400 stundu brīvprātīgā darba pasākumu rīkošanā - 425 dienas.

Lasītākās ziņas valstī

Stokholmas nodaļa ir viena no ZLA nodaļām, turklāt ar lielāko biedru skaitu. Tās finanšu situācija ir stabila, jo paralēli kultūras pasākumiem nodaļa organizē arī tirdziņus. Tāpēc pagājušā gadā varējām atbalstīt latviešu bērnu nometni Ēlandē, deju kopu ”Zibenītis”, mākslinieces Kristīnes Lagzdas Haapanen projektu “Saulgriežu nedēļas nogale”, kā arī sniedzām atbalstu jaunizveidotajam Stokholmas amatierteātrim. Mūsu galvenais mērķis, piešķirot pabalstu, ir atbalstīt tos, kuri vēlas veicināt latviešu valodas, kultūras un cita veida latviešu identitātes saglabāšanu Zviedrijā.

Stokholmas nodaļas pilnsapulcē tika izvēlēta arī jaunā valde.

Ir gandarījums par labi padarītu darbu. Regulāras un labi apmeklētas bija kultūras un sporta aktivitātes, tai skaitā kopīgā Jāņu svinēšana; sakārtota finansiālo atskaišu sistēma; ieviests SWISH maksājums, kas biedriem ievērojami atvieglo maksājumus. Valde ir darbojusies aktīvi, godprātīgi un atbildīgi, kas ir veicinājis biedru uzticību organizācijai. 

Tagad esmu pieņēmusi jaunus izaicinājumus, tāpēc darbu valdē atstāju. Paldies manai komandai par sadarbību!

Autore:  Gunta Eneroth, ZLA Stokholmas nodaļas priekšsēdētāja pēdējos trīs gadus

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti