Dalies:

Zinātniekus aicina pieteikties pēcdoktorantūras pētījumu programmā

Zinātniekus aicina pieteikties pēcdoktorantūras pētījumu programmā
Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa
  • 22. May. 2019

Zinātnieki aicināti līdz š.g. 15.jūlijam pieteikties atbalsta saņemšanai Pēcdoktorantūras pētījumu programmā. Tās ietvaros var iegūt Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējuma pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanai pētnieki, kuri doktora zinātnisko grādu ieguvuši ne agrāk kā pirms 10 gadiem. 

Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā 3. atlases kārtā pieteikumus var iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas un komersanti. 

Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 15 120 078 euro: 

Lasītākās ziņas

  • Ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem - 7 560 039 euro (šis finansējums paredzēts komersantiem); 
  • Ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem - 7 560 039 euro, no kuriem 1 512 007,80 euro plānotifundamentālo pētījumu īstenošanai (šis finansējums paredzēts Latvijas zinātniskajām institūcijām).  

Viena projekta finansējums ir 133 806 EUR, kas paredzēts atalgojumam pēcdoktorantam, pētījuma veikšanas izdevumiem un administratīvajiem izdevumus. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.  

Tiek atbalstītas šādas darbības: 

  • Pētniecība – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi; 
  • Tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana; 
  • Kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās; 
  • Zināšanu un tehnoloģiju pārnese; 
  • Bakalaura, maģistra un doktora darbu vadīšana;
  • Citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana. 

Aicinām apmeklēt VIAA informatīvos seminārus par pieteikumu sagatavošanu. Semināri notiks 21., 23. un 28. maijā. Norises laiks un vieta, kā arī pieteikšanās pieejama: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=40653   

Papildus informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem pieejama:  http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/ 

Pēcdoktorantūras programmas aktualitātēm var sekot vietnē: https://www.facebook.com/PostDocLatvia/ 

  

Kontaktinformācija: 

Līga Mirlina
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments 
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA
Tālr.: 67785472, fakss: 67814344
liga.mirlina@viaa.gov.lv, www.viaa.gov.lv​

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti